"Nejběžnější vytříděnou baterií je tužková, v loňském roce jich na sběrných místech odevzdal každý obyvatel Karlovarského kraje v průměru čtyři," uvádí Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti ECOBAT, která už 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií.

Výsledkem dlouholeté práce je více než 19 tisíc tun vytříděných baterií, což odpovídá například váze 114 největších dopravních letadel. “Dvacátý rok fungování naší společnosti byl plný turbulencí. Ve sběru odpadních baterií sice došlo oproti předcházejícímu roku k mírnému poklesu, avšak tento fakt spíše dokazuje lepší hospodaření spotřebitelů. Nejvíce jsou stále zastoupeny baterie velikosti AA a AAA (tužkové a mikrotužkové - pozn. red.). Jejich sběr tvoří přibližně polovinu všech posbíraných baterií. Na třídicí lince stále přibývá baterií z notebooků, mobilních telefonů a nářadí. Časem také doslouží akumulátory z elektrokol nebo elektroautomobilů. A právě počet posledně jmenovaných druhů akumulátorů každoročně narůstá o 35 procent,“ komentuje loňský rok Kateřina Vránková. „Spustili jsme sběr vybitých autobaterií a stále pokračujeme v osvětové činnosti v oblasti prevence a bezpečnosti při sběru a skladování odpadních baterií. Za největší úspěch loňského roku považujeme získání oprávnění od ministerstva životního prostředí k provozování systému sběru baterií. Stali jsme se první a v tento moment zůstáváme jedinou společností, která toto oprávnění v České republice získala,“ dodává.

Na sběrných místech společnosti se loni sešlo celkem 1915 tun použitých baterií. V porovnání s předcházejícím rokem se sice jedná o mírný pokles, ale ten patrně nastal důsledkem uvědomělejšího hospodaření spotřebitelů s bateriemi. V loňském roce se jich vytřídilo tolik, že na každého Čecha připadne 7 baterií velikosti AA. Změna v přístupu spotřebitelů ke třídění baterií se projevila v nárůstu sběru baterií z ručního nářadí a elektrokol. Nejaktivnější jsou lidé z kraje Vysočina, Jihomoravského a Středočeského kraje. Pozadu nezůstává ani Praha, kde bylo posbíráno na 309 tun.

Společnost připravuje pro letošek jako novinku zahájení systematického vytváření specializovaných míst zpětného odběru pro baterie z elektrokol. "Tento projekt chceme odstartovat na Den Země v dubnu. Z dalších plánovaných aktivit můžu prozradit, že se nyní hodně věnujeme spolupráci se zpracovateli elektra, u kterých vnímáme zvýšené riziko při demontáži baterií. Na prvním místě stále zůstává přizpůsobení činnosti všem požadavkům nového zákona na základě nově vydaného oprávnění od MŽP, které jsme získali v prosinci,“ shrnuje Kateřina Vránková.