Absolutně nepromyšlený jízdní řád nadělal školákům, ale i pracujícím lidem z takzvaného jihovýchodního bloku Karlovarského kraje, jak je nazývána oblast Toužimska odborníky na veřejnou dopravu, velké problémy se včasným příchodem do školy, nebo na pracoviště, tedy pokud se do linkového autobusu vůbec dostali. To se ale nyní mění. A lidé z Toužimi se opět dostanou přímým autobusovým spojem do Karlových Varů.

Petr Ajšman se pustil do boje s politiky, úředníky, manažery i řediteli dopravního podniku a Integrovaného dopravního sytému Karlovarského kraje (IDOK). "Vyburcoval jsem občany z jihovýchodního bloku našeho kraje a nejprve několika telefonáty s politiky zjistil příčiny vzniku chybného jízdního řádu, řízení systému a pak už stačilo jen několik málo hodin a zrodil se otevřený dopis všem krajským zastupitelům a výzva na sociálních sítích k připojení se k naléhavé žádosti o navrácení bezproblémového školního linkového spojení tak, jak tomu bylo po dlouhá léta až do konce roku 2023," vysvětlil důvody, proč se v tomto problému angažoval.

Občané Petra Ajšmana v jeho iniciativě podpořili, a pro něho, jak on sám říká, to dávalo smysl bojovat za zmíněný linkový spoj až do dnešního řádného krajského zastupitelstva.

"Tam bylo hned na začátku jednání rozhodnuto o navrácení školního linkového spojení v plné výši tak, jak to bylo v minulosti. Byl jsem připraven i na variantu, kdyby se jednání o tomto spoji komplikovalo, jak tomu často u politiků bývá, četl bych dlouhé hodiny více jak sto zpráv od občanů z jihovýchodního bloku, tedy Toužimska. Díky patří i starostovi Krásného Údolí Martinovi Frankovi, který se také velmi výrazně zasadil o navrácení tohoto autobusového spojení," uzavírá svou snahu pomoci lidem v prvních dnech po Novém roce v takřka neřešitelných potížích.