Co přijde, když o parcelu v lázeňském území má zájem politik a Karlovaračka, pro níž je jedinou cestou k domu, který obývá? Dvacetiletá doba obstrukcí. Protože tak dlouho městští zastupitelé rozhodují o pozemku na Husově náměstí. Přestože už i soud dal za pravdu Lucii Gabányiové jako výlučné majitelce přilehlého domu a v její prospěch jej zatížil věcným břemenem práva a chůze, koupit si jej stále nemůže.

O parcelu totiž mají zájem podnikatelé, kteří zde chtějí postavit podzemní garáže. Ačkoliv tato plocha je v karlovarském územním plánu definována jako území lázeňství a garáže se zde podle vyjádření stavebního úřadu vůbec postavit nesmí. Stavba garáží v nejcitlivější zóně lázní by navíc znamenala, že Lucie Gabányiová by ke svému domu, mimochodem tři sta let staré hrázděnce vedené na seznamu nemovitých kulutrních památek, kterou opravila z vlastních peněz, musela létat. Jiný přístup k ní nemá.

Přesto budou zastupitelé dnes znovu posuzovat, komu a kolik ze třech nájemců parcelu vlastně prodají.

„Rada města projednala tento prodej letos 3. ledna a doporučuje zastupitelstvu města prodej Lucii Gabányiové za částku 400 tisíc korun,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. V době, kdy byl záměr prodeje dle zákona zveřejněn, tedy v loňském říjnu a listopadu, město obdrželo další dvě nabídky na. „A to od společností Vanerix, která za pozemek nabídla 750 tisíc korun a od firmy Amsel House za 826 tisíc,“ dodal Kopál.

Zastupitelstvu města jsou proto dnes navrženy čtyři varianty prodeje. To rozhodne, zda břemenem zatíženou parcelu prodá za 400 tisíc korun, tedy podle znaleckého posudku původní žadatelce pro zajištění přístupu k její nemovitosti. Nebo zda jí pozemek prodá za 826 tisíc korun, tedy za nejvyšší nabídnutou cenu. Nebo zda si jej bude moci koupit navrhovatel společnost Vanerix, jejímž společníkem je firma Moferin Limited z Kyperské republiky. Ta a pozemek nabídla městu částku 750 tisíc. „Tato firma nespecifikovala účel koupě,“ vysvětlil Kopál.

Pozemek může získat i čtvrtý zájemce, společnost Amsel House, jejímiž jednateli jsou Zdeněk a Jan Balkovi, za
navrženou kupní cenu 826 tisíc. Podle mluvčího Kopála uvádí tato firma využití pozemku pro výstavbu veřejně
prospěšné stavby parkovacího domu. „Toto je však v rozporu s územním plánem města,“ upřesnil mluvčí.
Doplnil, že zastupitelstvo samozřejmě může souhlasit s radou města, může vybrat jinou variantu a může přijmout i
úplně jiné usnesení. „Toto jsou návrhy variant do diskuse,“ zdůraznil.

Podle primátora Petra Kulhánka doporučila rada města prodej pozemku Lucii Gabányiové za odhadní cenu 400 tisíc
korun. „Vzhledem k historickým souvislostem a také kvůli nerealizovatelnému záměru, což je zde výstavba garáží. Byl to většinový názor rady,“ uvedl primátor, který toto rozuzlení dvacetiletého prodeje považuje za správné řešení.

Prodej původní žadatelce podle znaleckého posudku, tedy za 400 tisíc korun, prosazuje i náměstek Jaroslav Růžička. „Musíme konečně přerušit dvacetileté obstrukce,“ dodal Růžička.

Samotná Lucie Gabányiová je už k jakémukoliv vyjádření zdrženlivá. „Zastupitelům jsme předložila vše, co se k
problému předložit dalo. Nechci nic jiného, než spravedlnost. A trpělivě to dělám už oněch téměř dvacet let. Já jenom
chráním, využívám a udržuji svůj majetek, i pro město hodnotnou přes tři sta let starou hrázděnku, jedinou
dochovanou na jeho území,“ uvedla.

Pak ale důrazně dodala, že ji šokuje, že nežijeme v řádu, ale zlořádu a neřádu. „To se budeme bát říkat pravdu?
Problémů a komplikací jsem s tím měla hodně. Překážky už nepočítám. Ale nevzdám se,“ dodala.