Obava z nemocii ze ztráty zaměstnání. To zřejmě nejvíce nyní trápí lidi z Karlovarského kraje a statistické údaje tomu dávají za pravdu.

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci července celkem 10 459 uchazečů o zaměstnání. „Z okresů vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Karlovy Vary,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Karlových Varech.

V republikovém srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu s 5,27 procenta lidí bez práce třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných po Moravskoslezském s 5,56 procenta a Ústeckém s 5,41 procenta.

K letošnímu 31. červenci se počet uchazečů o zaměstnání meziměsíčně v kraji zvýšil o 304, tedy o tři procenta. „To představuje šestý nejvyšší nárůst v celé České republice. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy, konkrétně 50,8 procenta. Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 302, což je 2,9 procenta,“ doplnila Jana Špačková.

Bez práce jsou podle ČSÚ nejčastěji lidé ve věku 40 až 59 let, kteří tvoří téměř polovinu všech žadatelů o zaměstnání. „Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli na úřadech práce ke konci července zaevidováni, zjistíme, že 43 procent z nich mělo ukončenu pouze základní školu, nebo byli dokonce bez vzdělání. Došlo i k výraznému nárůstu uchazečů, kteří jsou v evidenci po dobu tří měsíců, a to o téměř 60 procent. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných v tomto okrese je 5,95 procenta. A bude hůř. Propouštět už začala Sokolovská uhelná, a to v tlakové plynárně Vřesová. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) je nutné, aby informace o lidech bez práce měli především starostové dotčených měst a obcí. „To oni jsou většinou ti první, na které se občané v nouzi obracejí. Proto je nutné, aby věděli hlavně o tom, kolik lidí z jejich města či obce má být propuštěno a o jaké profese jde, aby jim mohli pomoci,“ zdůraznil hejtman.

Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce (ÚP) Alice Kalouskové má úřad přesný přehled o tom, kolik zaměstnanců a z jakých profesí bude z plynárny ve Vřesové odcházet. Pracovníci ÚP zájemce seznamují s evidencí na ÚP, s možnostmi rekvalifikací a dalšího vzdělávání. „V současnosti už je také 25 lidí zařazeno v projektu Outplacement. Tento projekt kombinuje veškerá opatření nezbytná k podpoře dalšího uplatnění propouštěných zaměstnanců,“ uvedla ředitelka.

Důležitou roli v propojení mezi firmami a zaměstnanci má také Krajská hospodářská komora (KHK).

„Rádi bychom se účastnili dalších jednání, abychom pro konkrétní skupinu zaměstnanců mohli najít odpovídající uplatnění,“ uvedl předseda KHK Tomáš Linda.