Liga lesní moudrosti, nestátní nezisková organizace podporující rozvoj mládeže prostřednictvím woodcraftu, spustila fundraisingovou kampaň na portále darujme.cz na podporu projektu Klenova bouda. "Vaše podpora nám umožní pokračovat v naší misi a pomoci více dětem a mládeži získat cenné zkušenosti, dovednosti a vzpomínky, které jim mohou změnit život i právě díky nedávno spuštěné rekonstrukci Klenovy boudy," říká Tomáš Sadílek, náčelník Ligy lesní moudrosti. "Každý dar, bez ohledu na jeho velikost, má velký význam a přímo přispívá k našemu úsilí o vytvoření pozitivního dopadu na životy a celoživotní rozvoj mladých lidí a dalších generací, neboť LLM není pouze pro mladé, ale pro jedince v každém věku,” doplňuje Tomáš.

Na serpentinách nyní silničáři kácejí stromy.
Silničáři zavřeli bečovské serpentiny kvůli narovnání. Odstřely nakonec nebudou

Tomáš Sadílek, náčelník Ligy lesní moudrosti.Tomáš Sadílek, náčelník Ligy lesní moudrosti.Zdroj: Foto LLMLLM, stejně jako další organizace pracující s mládeží, má svůj jedinečný přístup k výchově. V případě LLM se jedná o systém tzv. Orlích per, jehož cílem je vychovávat k respektu, pokoře, úctě k přírodě a dalším ušlechtilým vlastnostem. Podporuje své členy v občanské participaci, péči o jejich fyzické a duševní zdraví.

Její aktivity jsou založeny na principu “učení se hrou”, který umožňuje hlavně dětem a mládeži rozvíjet své dovednosti a schopnosti v bezpečném a podporujícím prostředí. Navíc, její aktivity jsou vytvořeny tak, aby podporovaly týmovou práci, sociální rovnost, kreativitu, kritické myšlení a pozitivní vztah k přírodě.