Ligneta je spojována především s autobusovou dopravou na meziměstských linkách. V jakém rozsahu vlastně dopravní obslužnost v regionu provozujete?
Společnosti LIGNETA v současnosti provozují dopravní obslužnost v Karlovarském kraji zejména v bývalých okresech Karlovy Vary a Sokolov. Zhruba 60 procent námi poskytované linkové dopravy objednává Karlovarský kraj a zbytek je provozován na vlastní obchodní riziko takzvaně bezdotačně nebo na objednávku obcí a měst. Provozujeme také městskou dopravu v Ostrově.

Můžete nám prozradit něco o společném projektu s městem Ostrov?
Na základě původního záměru vybudování společné dopravní firmy s městem Ostrov, jak je obvyklé jinde v EU, na principech privátních a veřejných investic, byl založen Dopravní podnik města Ostrov. Výhodou takového řešení je určení transparentních cen za požadovanou kvalitu a rozsah dopravy pod kontrolou a plným řízením města, při naplňování potřeb cestujících dle společenské objednávky. To je krok správným směrem pro trvale udržitelné dopravní řešení regionu a s moderně smýšlejícím městem přinese v oblasti novou kvalitu dopravy.

Dopravní podnik Ostrov bude od července 2016 zajišťovat nejen stávající městskou dopravu v Ostrově, ale v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny bude schopen operativně reagovat na potřeby cestujících města i přilehlých obcí v regionu.

Do provozu je připraveno uvedení nízkopodlažních plynových autobusů na městské linky. Dalším krokem je účast v integrovaném regionálním operačním programu, jehož účelem je získání dotačního titulu na nové moderní nízkopodlažní a nízkoemisní plynové autobusy, které by měly do dvou let vozit cestující.

Obyvatele Ostrova bude určitě zajímat, zda jim nový Dopravní podnik Ostrov zachová slevy, které využívali doposud. Ano, tarify a slevy zůstanou zachovány. Díky dotačnímu titulu předpokládáme i zachování nejnižších cen v regionu. Lze však předpokládat, že frekvence a časy spojů se budou v jízdních řádech postupně měnit v návaznosti na potřeby cestujících i zaměstnavatelů v
Karlovarském kraji.

Provozujete i nepravidelnou autobusovou dopravu, například zájezdy?
Ano. Provozujeme i zájezdovou dopravu především pro subjekty z regionu, to je školy na školní akce, jako plavání, exkurze a výlety, letní tábory. Pro místní podnikatele v turistickém ruchu na různé okružní zájezdy, dopravu klientů do hotelů z letiště. Zájmové skupiny do divadla, na sportovní akce a podobně. Samozřejmě zajistíme i delší dopravu po Evropě.

Kolik zaměstnáváte lidí a jaké jim nabízíte pracovní podmínky?
Ve společnostech LIGNETA je zaměstnáno přes 100 zaměstnanců různých profesí a odborností. Zhruba třetina je ve firmě již déle než 15 let a patří k páteři a tomu nejcennějšímu, co firma má. Pracovní team budujeme již od počátků podnikání. Vytvoření takového kolektivu trvá velmi dlouho a neustále je nutné v této oblasti pracovat, abychom spoluprací a odborností byli schopni dosahovat co nejlepších a nejefektivnějších výsledků. Nové zaměstnance sháníme na trhu práce velmi těžko. Vždyť co je platný nejmodernější autobus, když bude řidič mrzutý a neochotný, nebo když bude autobus lajdácky udržován nebo neodborně opraven? Klíčová je spolupráce jednotlivých profesí a snaha a ochota zaměstnanců poskytovat ty nejlepší služby v dopravě. To samozřejmě nejde bez pravidelného vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Našim zaměstnancům můžeme nabídnout především příjemné, vstřícné a tvořivé pracovní klima, což považuji za největší bonus. Samozřejmě nabízíme i další důležité věci, jako například kvalitní finanční ohodnocení, kvalifikační růst, závodní stravování, výhody v oblasti vedení účtů, pojištění, dobré a moderní pracovní prostředí atd. Tam, kde je to možné, i zkrácený úvazek. Například u řidičů, kteří dosáhli důchodového věku a ještě rádi jezdí, ale nechtějí pracovat již na plný úvazek. My jsme rádi, když u nás zůstane zkušený pracovník, třeba jen na výpomoc.

Osobně jsem velmi rád, když se nám podaří do naší profese nalákat mladé lidi, kteří zapadnou do kolektivu. Například kolektiv našeho autoservisu je poměrně mladý a myslím, že odborně velmi schopný.

Kromě autobusové dopravy nabízí Ligneta i další služby. Můžete připomenout, jaké to jsou a v jakém rozsahu je zajišťujete?
Ano. Kromě již zmíněné autobusové dopravy nabízíme práci našeho Bosch Car Servisu, kde zajišťujeme opravy jak osobních, tak nákladních vozidel všech značek včetně autobusů. Nově také opravujeme vozidla s pohonem CNG. V našem areálu provádíme také měření emisí vznětových motorů, výměnu, servis a cejchování tachografů jak analogových, tak digitálních.

Provozujeme také silniční asistenční službu, která má smlouvy se všemi asistencemi a pojišťovnami v ČR a pomáhá motoristům v nouzi 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťuje odtahy a vyproštění osobních i nákladních vozidel.
Provozujeme také nákladní autodopravu, zejména přepravu strojů, a to i včetně nadrozměrných nákladů. V rámci naší stavební činnosti nabízíme především práci zemních strojů, nakladačů a válce. Takže úpravy terénu, cesty a podobně.