Ze zatím nezjištěných příčin došlo ke znečištění pozemku zahrádky v osadě Doubí velkým množstvím tohoto velmi toxického kovového prvku a hrozilo i vážné znečištění životního prostředí s možností úniku této látky do spodních vod.

„Celý incident šetří už déle než dva měsíce Policie České republiky. Nám ale vznikla povinnost problém vyřešit z hlediska ekologického,“ sdělil Petr Bursík, náměstek karlovarské primátorky.

Podle jeho dalších slov bylo znečištění tak vysoké, že musela přijet specializovaná jednotka hasičů z Poličky a odtěžit zhruba osmačtyřicet kubíků zeminy, která musela být uskladněna do speciálních kontejnerů a odvezena k ekologické likvidaci. Rtuť se nacházela na ploše zhruba deset krát dvacet metrů.

„Za toto jsme zaplatili z městského rozpočtu sedm set sedmdesát tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. Následně jsme museli udělat kontrolní odběry vzorků, ve kterých byla kontaminace opět zjištěna a bylo nutné odtěžit dalších deset kubíků zeminy,“ vypočítává dále náměstek. Podle něho město musí zaplatit dalších zhruba osmdesát tisíc za odběry dalších vzorků a věřit, že již vše bude v pořádku.

Nečekané výdaje bude samozřejmě Magistrát města Karlovy Vary vymáhat po případném pachateli, pokud se ho podaří policistům vypátrat. Aby ale byla ekonomická zátěž města Karlovy Vary co nejmenší, požádalo vedení města Krajský úřad Karlovarské kraje o dotaci na tuto akci.

„Kraj má na tyto účely speciální dotační projekt a my se budeme snažit z něj ty peníze získat. I tak bychom ale vzniklou škodu samozřejmě vymáhali,“ dodal Petr Bursík s tím, že se zatím ani nepodařilo zjistit, jak a hlavně z čeho se na pozemek zahrádky takhle velké množství rtuti dostalo.