„Podle závěrů dendrologů nebude nutné lípy masivně kácet. U stromů budou provedeny zdravotní řezy tak, aby zůstaly pro budoucí roky v kondici," uvedl náměstek Jaroslav Růžička. Do výběrového řízení, které magistrát na drahovický hřbitov pořádal, se přihlásily dvě firmy. S nabídkovou cenou 3 miliony 176 tisíc korun jej vyhrála litoměřická společnost Gardeline. „Město získalo na revitalizaci drahovického hřbitova dotaci z operačního programu životního prostředí, a to tři miliony tři sta tisíc korun. Čerpána bude ale jenom vysoutěžená částka," vysvětlil náměstek Růžička.

Drahovický hřbitov už výraznou proměnou prošel. Návštěvníci, kteří chtějí vidět hrobky významných karlovarských občanů, je najdou podle ukazatelů, které jim usnadní orientaci. Cedule zde nechal vybudovat magistrát v loňském roce.