Český báňský úřad v Praze (ČBÚ) dal požehnání novému lomu pro těžbu kaolínu v lokalitě Zátiší v Mírové na Karlovarsku. Proti stanovení dobývacího prostoru, o který zde zažádala společnost Sedlecký kaolín, bylo totiž podáno hned několik odvolání. Některá byla přímo z Mírové, některá ze sousedního Jenišova, jehož se těžba také týká. ČBÚ tento týden vydal rozhodnutí ve věci těchto odvolání. Radost z toho ale místní nemají. Mezitím navíc došlo k rozpadu zastupitelstva v obci Mírová.

"V rámci řízení o povolení těžby kaolinu v dobývacím prostoru Mírová bude Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje předložena aktualizovaná hluková studie. V ostatním se rozhodnutí potvrzuje a odvolání odvolatelů I. až III. se zamítají. Podaná odvolání odvolateli IV. až LIII. se zamítají jako nepřípustná," říká mluvčí ČBÚ Bohuslav Machek.

ČBÚ přitom rozhodl už před 14 dny, ale právníci se nedokázali dohodnout na odůvodnění. To je nakonec velmi obsáhlé a je vyhotoveno na 53 stránkách.

"Zatím jsem neměl čas ho prostudovat, ale vím, že odvolání báňský úřad zamítl. Nepřekvapilo mě to, protože vím z minulosti, jak tento úřad funguje. Pro naši obec to tímto nekončí. Budeme se proti tomuto rozhodnutí bránit a podáme správní žalobu," reaguje starosta Jenišova Jiří Stehlík.

Ten už před pár dny prohlásil, že se má jednat o jeden z největších dolů ve střední Evropě a kvůli jeho vybudování má být vykáceno řádově tisíc stromů.

Radost z rozhodnutí úřadu má naopak vedení Sedleckého kaolínu. "Byli bychom mnohem více ale potěšeni, kdyby se tak stalo už před rokem a půl," komentuje aktuální informaci místopředseda představenstva společnosti Radomil Gold. A co říká na to, že Jenišovští podají správní žalobu? "To je samozřejmě každého právo. Tímto rozhodnutím báňského úřadu nabývá ovšem původní rozhodnutí právní moci, proti čemuž není opravný prostředek. Ano, jediným možným prostředkem je správní žaloba. My ale máme rozhodnutí o pravomocném stanovení dobývacího prostoru," vysvětluje. Podle něho se ovšem na věci nyní nic nemění, k těžbě stejně zatím nemůže dojít, protože ta musí být povolena na základě žádosti o hornické činnosti. "Než tento souhlas dostaneme, může to trvat ještě řadu let," dodává Gold.

Ten zároveň popřel, že by jim ČBÚ vyhovoval nad rámec. "Báňský úřad neovládáme, to bychom museli ovládat i všechna dotčená ministerstva, která zamítla odvolání. Jediné, kdo měl výhrady, bylo ministerstvo zdravotnictví. Na základě jeho připomínek se musí aktualizovat protihluková studie," uzavírá místopředseda představenstva Sedleckého kaolínu.

Zatímco vedení Jenišova nemá s vyjádřením k aktuální situaci problém, vedení nejvíce dotčené obce Mírová mlčí. Na konci března starostka Lenka Baštová k problému pouze uvedla, že záležitost nemůže komentovat, protože nemá žádné dokumenty v ruce. Tento čtvrtek nebrala redakci opakovaně telefon. Mezitím se redakce Deníku dozvěděla, že zastupitelstvo se rozpadlo. "Jak jste se to tak rychle dozvěděli? Zavolejte si starostce. Zda to bylo kvůli Sedleckému kaolínu? To nevím. Ne, asi nebylo, rozpadli jsme se teprve včera. Měli k nám nějaké výhrady. Nebudu to víc komentovat. Budou vyhlášené předčasné volby," reaguje místostarosta Mírové Zdeněk Bílský. Starostka pak následně zaslala SMS, kde píše: "K dobývacímu prostoru jsme se vždy vyjadřovali, vyjadřujeme a budeme vyjadřovat nesouhlasným stanoviskem v rámci provedeného referenda. Dobývací prostor nechceme nikdo."

Nový lom v lokalitě Zátiší má mít rozlohu přibližně 32 hektarů. Společnost už začala s přípravou napojení pozemků na hlavní silnici, zahájila přípravné práce a pokácela i několik olší a bříz. Jak už starosta Stehlík koncem března uvedl, jde o plán, který se znovu otevřel před několika lety a mnozí občané Jenišova o něm nikdy nevěděli. Velkou obavu mají lidé také proto, že hloubka dolu má být více než čtyřicet metrů. "Je tedy velký předpoklad, že by lidé přišli o vodu ve svých studních, mohlo by dojít k popraskání základových desek domů či narušení minerálních pramenů v Karlových Varech. Jedná se tedy o problém, který se netýká jen sousedních obcí, ale i našeho krajského města. Obec Jenišov nemá s těžařem dobré zkušenosti a využije všechny zákonné prostředky k tomu, aby těžbě kaolínu zabránila," uzavírá starosta Stehlík.