Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Macík pomáhá zvířatům už čtrnáct let

Ostrov - Už čtrnáct let existence má za sebou občanské sdružení Ostrovský Macík. Provozuje azyl pro týraná a handicapovaná zvířata. S tím je spojena i nepřetržitá odchytová služba volně žijících zvířat a mnoho dalších projektů. Více informací o činnosti sdružení nám prozradila jeho vedoucí Hana Šimková.

5.3.2016
SDÍLEJ:

ZAKLADATELKA Macíku Hana Šimková.Foto: Foto Deník mel

Proč se jmenujete Macík, když nejste útulek pro kočky?

V roce 2002 jsme se stali pobočkou tenkrát celorepublikové organizace Macík. Když jsme se v roce 2006 odtrhli a osamostatnili, nechtěli jsme radikálně měnit již zaběhlý název, proto jsme název pouze rozšířili o region, ve kterém působíme. Vznikl tak Ostrovský Macík. Bez ohledu na jméno je však od samého začátku naším mottem pomáhat všem zvířatům všeobecně bez rozdílu.

Co je vlastně Macík a co všechno dělá?

Jsme organizace pomáhající zvířatům mnoha způsoby. Máme celou řadu projektů. Kastrační program, pomoc nemocným nebo týraným zvířatům, kde jsme pro ta neumístitelná vybudovali domov. Naučnou stezku a spoustu dalších. Naší zásadou je pomáhat všem zvířatům bez rozdílu, tedy pokud je to v našich možnostech.

Kolik máte zaměstnanců, kteří se o zvířata starají?

V Macíku není smlouvou vázán nikdo. Nemáme tudíž žádné zaměstnance. Jak je tedy možné, že fungujeme? Veškerou práci zde odvádí dobrovolníci, kteří za svou práci nenárokují žádný honorář. V Macíku nikdo nepobírá žádné finanční, či jiné odměny za svoji práci včetně vedení a zakladatelů Macíku.

Kde je sídlo azylu pro zvířata Macík?

V začátcích vzniku organizace se zvažovaly veškeré možné varianty, jak azyl pro týraná či handicapovaná zvířata vybudovat. První myšlenka byla ta, že se útulek vybuduje od základů, takzvaně na zelené louce, ale pro takový projekt bylo zcela nemožné získat dostatečnou finanční podporu. Azyl byl proto vybudován ze soukromých peněz zakladatelky Macíku (Hana Šimková) na jejích pozemcích, které za tímto účelem zakoupila. Azyl nebyl budován ani za pomoci darů od soukromých osob, ani z dotací.

Proč jsou v Macíku i krávy, kozy a slepice?

Opět se vrátíme k našemu základnímu mottu: Podle nás si všechna zvířata bez rozdílu zaslouží naši pomoc. Hospodářská zvířata jsou navíc nezbytná pro výukové účely naší naučné stezky. Některá z našich hospodářských zvířat byla zachráněna a některá jsem zakoupila.

Jakou máte otevírací dobu?

U nás zvířata nejsou zavřená v klecích, ale valná většina z nich na volno. Zabezpečení všech zvířat za účelem vstupu třetích osob je dost komplikované, proto jsme se rozhodli pro toto řešení. Ovšem zájemci nemusí smutnit. Pravidelně pro tyto účely pořádáme dny otevřených dveří, a pokud počasí dovolí, koně a hospodářská zvířata můžete navštívit kdykoliv na naší naučné stezce. Musíme však připomenout, že vstup do ohrady bez povolení a krmení našich zvířat je zde přísně zakázáno. Azyl v Horním Žďáru, kde jsou chována malá zvířata, bohužel zpřístupněn není.

Jak je Macík financován?

Macík je financován z několika různých zdrojů. Prvním z nich jsou příspěvky od města Ostrov a od Karlovarského kraje. Další důležitou složku financování naší činnosti tvoří takzvaná virtuální adopce, skrze kterou mohou zájemci přispívat libovolné finanční částky na jednotlivá zvířata. Macík si na sebe vydělává také výtěžky z Macíkova obchodu s chovatelskými potřebami a nájmem z veterinární ordinace, kterou vlastní. Macík je sponzorován mnoha různými způsoby. Navíc měsíčně dotuji chod organizace částkou zhruba 10 000 Kč.

Jaké má Macík kapacity?

K volným kapacitám v našem azylu přistupujeme střídmě a rozumně. Není pro nás přijatelné, abychom si nabrali více zvířat, než dovedeme uživit, a poté sháněli zoufale finanční prostředky citovým vydíráním potenciálních přispěvatelů skrze sociální sítě. Sice se tímto způsobem možná ochuzujeme o větší finanční sumy na darech od osob, ale věříme, že to jde dělat i jinak. Na svou činnost si proto vyděláváme do určité míry sami výše zmiňovanými výdělky. Nutno ještě podotknout, že ani v Macíkově obchodě nikdo z dobrovolníků nedostává plat. Pracují zde zdarma. Veškeré naše projekty jsou do detailu naplánované a rozpočtené do poslední položky. Podle toho dovedeme stanovit přesné počty zvířat pro přijetí v daném období.

Kolik dobrovolníků v Macíku pracuje?

Tato otázka je komplikovanější. Kolem Macíku se za 14 let existence seskupily desítky, možná stovky dobrých lidí, kteří se snaží přiložit ruku k dílu. Nejde jen o dobrovolníky, kteří sem dochází pravidelně pomáhat v práci se zvířaty, ale spousta z nich pomáhá v rámci své profese. Jako příklad uvedu pana inženýra Pelešku, který nám vykreslil veškeré inženýrské stavební nákresy pro stavby a přestavby, které jsme realizovali nejen v útulku Bety. Advokát Jelínek nám zase zdarma poskytuje právní poradenství. Takových lidí je spousta a my jsme za jejich spolupráci moc vděční.

Kolik je v Macíku nyní zvířat?

Počty zvířat jsou velmi proměnlivé. Pro spoustu odchycených zvířat z volně žijících druhů jsme pouze přestupní stanicí. Tato zvířata jsou po doléčení vypouštěna zpět do volné přírody. Počty se tedy pohybují nyní okolo 220 kusů zvířat. Maximální únosná kapacita azylu je 350 zvířat.

S kým nejčastěji spolupracujete?

Celá naše činnost je navázána na spolupráci s městem Ostrov a Městskou policií Ostrov. Spolupráce s městskou policií v Ostrově je ta nejlepší, jakou jsme doposud měli, a daří se nám rychle a efektivně dostat zraněná zvířata do našeho azylu. Dále spolupracujeme s městem Hroznětín, Jáchymov, obcí Velichov a spoustou dalších. Naše působnost je omezena tudíž jen na tyto lokality Karlovarského kraje.

Jaký má Macík měsíční rozpočet na svou činnost?

To není lehká otázka. Měsíční rozpočet Macíku se pohybuje cca okolo 40 000 Kč. Záleží na ročním období, aktuálním stavu kapacit a samozřejmě také na nárazových výdajích typu údržba vozidla apod. Největší výdaje Macíku jsou však krmivo pro zvířata a stelivo.

Jak lze Macík podpořit?

Pomoc přivítáme mnoha různými způsoby. Jednotlivci nám mohou pomoci v rámci své profese, jak jsme popisovali už výše u otázky týkající se dobrovolníků. Může jít o jednorázovou výpomoc, či o dlouhodobou spolupráci. Jsme otevření všemu. Možné je třeba zakoupit a tím podpořit prodej magnetek s fotkami našich zvířat. Nebo můžete přispět finančně zakoupením jakéhokoliv produktu v Macíkově obchodě. Přijímáme pro naše zvířata také věcné dary typu krmiva, steliva či jiného vybavení. Firmy pak mohou poskytnout sponzorský dar jakoukoliv formou. Odměnou jim za to je propagace na našich webových stránkách a akcích, které organizujeme či kterých se účastníme, jakožto sponzora.

Proč je tak důležitý váš kastrační program?

Macík je nucen z kapacitních důvodů ročně odmítat stovky, možná tisíce koček. Kastrace toulavých koček je jediné dlouhodobé řešení tohoto problému. Kastrační program probíhá v Ostrově již několik let za podpory města Ostrov. Tento program se snažíme rozšiřovat i do dalších měst a subjektů, kterým ho aktivně nabízíme. Projekt probíhá systémem, že zadavatel hradí veterináři naftu a samotný zákrok. Macík se stará o zbytek. Projekt úspěšně probíhal také v obcích Hroznětín, Merklín.

Jak mají lidé postupovat, když najdou týrané, opuštěné, toulavé či zraněné zvíře?

V tomhle záleží na druhu zvířete. Je velký rozdíl, pokud jde o zvíře volně žijící, hospodářské či domácí. Volně žijící druhy řeší Český svaz ochránců přírody. Vždy je třeba volat do nejbližší pobočky od místa nálezu. Samotný odchyt zvířat pak zajišťuje naše sdružení a zvíře je vždy závěrem buďto předáno do stanice ČSOP, či vypuštěno do volné přírody. Co se týče nálezu domácích či hospodářských zvířat, tak zde je povinnost se o zvíře postarat a zajistit ho na straně samosprávného celku, tedy města nebo obce, kde bylo zvíře nalezeno. Obce si pak mohou odchyt a následnou péči objednat u nás, nebo si zřídí vlastní útulek. Některé obce však bohužel tuto zákonnou povinnost neplní. V případě, že nelze zastihnout nikoho na obecním a městském úřadě, lze volat městskou policii, či Policii České republiky. Nalezené zvíře si nesmíte podle zákona ponechat bez nahlášení na radnici. Pokud to nahlásíte, po domluvě si zvíře ponechat můžete, první čtyři měsíce ho však musíte vydat původnímu majiteli, pokud o zvíře projeví zájem. Po čtyřměsíční lhůtě však původní majitel tento nárok ztrácí.

Jak funguje adopce na dálku?

Na našich webových stránkách je sekce adopce na dálku. Zde jsou uveřejněna naše zvířata a také částka, kterou potřebují pro svůj chov a pobyt v azylu. Když si zájemce některé z nich vybere, může na něj po domluvě přispět. Částka může být jednorázová, či dlouhodobá. Jednotlivým zvířatům můžete také zakoupit dárek. Na zvířátko se po domluvě samozřejmě můžete přijít kdykoliv podívat.

Jaké další organizace působí v této oblasti v ČR kromě Macíku?

Organizací je spousta. Většina z nich se zabývá pouze jedním druhem zvířat na základě svých aktuálních projektů. Přímo podobnou činnost vykonává například Psí domov Nora v Tachově pod vedením pana Bobála, který je spojen se záchrannou stanicí volně žijících živočichů. S těmi spolupracujeme. Jinak jde třeba také o psí útulek Tibet.

Do Macíku chodí zajisté také mnoho stížností, čeho se týkají nejčastěji a proč?

Absolutně největší zastoupení kritiků Macíku je mezi lidmi, kteří si pořídili nějaké zvíře a chtějí se ho zbavit lehkomyslně tak, že ho dají nám. Ve valné většině případů ovšem opravdu nemůžeme z kapacitních důvodů pomoci. Obdobných telefonátů se stížnostmi máme i několik denně. Takové telefonáty často vyúsťují ve výhrůžky či vydírání, že zvíře bude zabito. Bohužel kapacity jsou omezené. Nelze vyhovět každému. Hned za touto kritikou se pak objevuje tvrzení, že nám jde jen o zisk a nikoliv o zvířata. Přiznáme se vám, že k tomuto tvrzení nemáme co dodat. Některým lidem prostě nestačí, že zde pracujeme někteří i dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu bez nároku na honorář, a ještě dotujeme činnost Macíka ze svého rozpočtu. Veškeré naše příjmy a výdaje jsou veřejné. Jako nezisková organizace vydáváme výroční zprávy, kde se o finančním chodu organizace i několik let zpětně můžete dočíst.

Dalším terčem kritiky se stávají naše stará a neumístitelná zvířata, která v azylu dožívají. Tato zvířata jsou nevýdejná, protože najít vhodný domov pro staré psy, mnohdy plné špatných návyků, je velmi obtížné. A i když se to občas povede, tak rozhodně ne pro všechny. Vydávat navíc starého psa, který je v azylu už doma a v životě si toho zažil víc než dost, je nezodpovědné. Proto těmto zvířatům poskytujeme domov a podporujeme i vznik dalších obdobných domovů pro stará a opuštěná zvířata.

Dál se především návštěvníkům naší naučné stezky nelíbí často přísný zákaz krmení zvířat. Ovšem není to tak jednoduché. Koně a krávy například nesmí jíst všechno a kvůli nevhodnému krmení už u nás v azylu došlo i k úmrtí zvířete!

Pokud máte staré pečivo pro tato hospodářská zvířata, budeme rádi, když nám ho donesete. Bez našeho svolení je však z bezpečnostních důvodů opravdu přísný zákaz krmení.

Nedávno jsme zachytili i úsměvnou kritiku za to, že u nás máme krávu s teletem a že kráva není vykastrovaná. Samice hospodářských zvířat kastrovat nelze. Tedy ano, možná by nějaký takový experimentální zákrok šel na nějaké specializované klinice domluvit, ale statisícové náklady s tím spojené by pro nás byly zcela zbytečné. V Macíku proto mezi hospodářskými zvířaty z těchto důvodů kastrujeme pouze samce.

Nejmenovaná skupinka lidí nás skrze sociální sítě také často kritizuje za to, že zvířata necháváme stříhat v psím salonu. Celá tato kauza je dle nás uměle vykonstruovaná. Salon Amaya je zkolaudovaná provozovna na vysoké profesionální úrovni. Jeho majitelka má v této činnosti velikou praxi a i problémové a agresivní psy z azylu i útulku dovede bez konfliktu ostříhat bez narkózy. Salon Amaya je pro nás jen dodavatelem služby, za kterou jako sdružení řádně platíme a se kterou jsme nadmíru spokojeni, proto nezvažujeme přestup k jinému dodavateli. Majitelka salonu je touto skupinou často pranýřována za nezákonné množení psů, ovšem nebyla nikdy odsouzena ani za nesprávné nakládání se zvířaty, jejich týrání či jiné nezákonné aktivity včetně zmiňovaného množení. Proto tyto pomluvy nebereme v potaz a nezabýváme se jimi.

Jak můžu Macík kontaktovat?

Veškerý volný čas trávíme u zvířat. V důležitých věcech nás proto prosím kontaktujte primárně telefonicky na jednom z těchto čísel: Psí útulek Bety: 776 621 251. Macík odchytová služba pro volně žijící druhy: 776 669 084, Macíkův obchod: 773 669 084, MVDr. Molcarová: 777 880 866. Náš facebookový profil spravují dobrovolníci a slouží pouze k propagaci našich zvířat a osvětě.

Autor: Redakce

5.3.2016 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Seniora měsíce trýznila, bila ho, nutila krást a brala mu důchod

Ilustrační foto.

Pod obraz se zpil školák na výletě

Podvodník připravil stát na daních o jeden milion korun

Karlovy Vary - Na téměř 1,1 milionu korun si přišel devětačtyřicetiletý muž, který peníze získal tak, že o ně připravil stát na daních.

Naši prvňáčci ze Základní školy v Dalovicích

Podívejte se na tablo novopečených prvňáčků

Chcete být jedním z autorů? Stíny nad Krušnými horami budou mít své pokračování

Karlovarský kraj - Úspěšná kniha příběhů Stíny nad Krušnými horami bude mít i druhý díl.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení