Až dvanáct milionů může stát karlovarský magistrát chyba, které se dopustil při stavbě loděnice na břehu Ohře.
Uvedený projekt se týkal revitalizace nábřeží Ohře s přestavbou loděnice pod Chebským mostem.

„V roce 2006 nám byla přiznána státní dotace ve výši šest milionů korun a město do projektu investovalo ze svého rozpočtu dalších šest milionů korun. V srpnu 2007 byla rekonstrukce dokončena,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Finanční úřad letos podle něj kontroloval čerpání této dotace a zjistil formální pochybení v tom, že část projektu nebyla realizována.

„Jednalo se o přeložku dešťové komunikace, která podle dostupné vodohospodářské dokumentace měla být v kolizi se stavbou. Avšak stavební firma zjistila, že ve skutečnosti kanalizace vede jinudy a přeložka není nutná. Město logicky na tuto část projektu nečerpalo z dotace žádné prostředky,“ doplnil mluvčí.

Sám finanční úřad podle magistrátu konstatoval, že pochybení je v podstatě formální, administrativní.

„Dotační prostředky nebyly využity pro jiný účel, než na jaký byly určeny, nicméně dle jeho zjištění se realizovaný projekt odlišoval od projektu předloženého při žádosti o dotaci. Proto finanční úřad musel dle tehdy platné legislativy vyměřit městu vratku celé dotace ve výši 6 milionů korun a navíc penále, které vyčíslil na dalších 6 milionů,“ zdůraznil.

Město nyní požádalo o povolení posečkání odvodu a zároveň požádalo ministerstvo o prominutí vyměřené vratky i penále z důvodu nepřiměřené tvrdosti.
„Změna v projektu nebyla úmyslem města, ale důsledkem skutečně zjištěného stavu během stavebních prací. Město prostředky na nerealizovanou část projektu nečerpalo, žádné prostředky dotace nebyly využity v rozporu s jejich určením, nikomu nevznikla žádná škoda,“ hájí se ústy Kopála nyní magistrát.

Karlovy Vary nejsou jediným městem, které tento problém řeší. V minulosti to byl například Bochov, jemuž hrozilo, že finančnímu úřadu bude muset vrátit desítky milionů za chyby v projektu na rekonstrukci základní školy. S odvrácením sankcí pomohl tomuto městu krajský zastupitel Josef Malý (TOP 09).

„Podobné potíže měla celá řada dalších obcí a měst v kraji. Například Ostrov, Cheb, Sdružení obcí Vladař, Kynšperk nad Ohří nebo i nemocnice Sokolov. Podařilo se odvrátit sankce přibližně za 200 až 300 milionů,“ uvedl Malý, který pomáhal postiženým samosprávám vyřizovat žádosti a osobně jednal na ministerstvu financí. Na dotaz, zda se na něj obrátil i magistrát, uvedl, že ne. „Mám o tom všem pouze povrchní informace. Pokud bych byl osloven, pomohl bych, to je zcela samozřejmé. Nejde o závažný problém, ale magistrát měl vše oznámit, což se podle mých informací nestalo,“ uvedl Malý.

Objekt loděnice je v majetku města a od srpna roku 2007 ho má v pronájmu firma Petr Putzer, která vyhrála řádné výběrové řízení.
„Ve smlouvě na dobu neurčitou má provozovatel přesně stanovené podmínky, za jakým účelem může loděnici provozovat,“ uvedla Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu. Loděnice tak slouží jako restaurační zařízení s občerstvením a především jako zázemí pro vodáky a půjčovna a úschovna lodí.
Roční nájem objektu o rozloze zhruba 345 m2 je 170 tisíc korun a nájemce ho platí v měsíčních splátkách.