Celkem deset milionů korun obdržela Nadace města Karlovy Vary na svůj účet od společnosti Slot Game, která provozuje výherní automaty.
„K příspěvkům se tato společnost zavázala při koupi domu v Lázeňské ulici. V letošním roce nadace ještě přijala dalších 250 tisíc korun od společnosti Czech Casinos,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Dvakrát pět milionů bylo podle něj rozděleno ve dvou kolech na účely stanovené v podmínkách dárce, tedy organizacím z oblasti sociální, zdravotní, školství, kultury a sportu.

„Uvedených 250 tisíc pak bylo rozděleno opět podle podmínek dárce jako příspěvek na pořízení interaktivních tabulí základním školám 1. máje, Konečná, Krušnohorská, Dukelských hrdinů, Truhlářská a Poštovní. Interaktivní tabule je moderní elektronická učební pomůcka, umožňuje nejen kreslit a psát bez použití křídy či popisovačů, pomocí světelného pera, lze na ni také promítat video, prezentace, webové stránky a podobně. Je vlastně spojením velkoplošného projektoru a dotykových senzorů,“ vysvětlil mluvčí.

Jednu z nejvyšších dotací z městské nadace, celkem šest set tisíc, získalo občanské sdružení Hockey club. „Příspěvek šel na projekt podpory sportování dětí ze sociálně slabších skupin obyvatelstva. Za tyto peníze jsme nakoupili hokejky a další sportovní vybavení pro děti, aby nemusely skončit s hokejem,“ vysvětlil Miroslav Vaněk, generální ředitel HC Energie.

Téměř 570 tisíc získala od městské nadace například společnost Amba. „Tato firma vyrábí nábytek pro děti a dodala nám posuvné lavice do škol,“ uvedla náměstkyně Jana Petříková.

Zdůvodnila i dotaz, proč městská nadace sponzoruje částkou převyšující tři sta tisíc korun Galerii umění, která je krajskou příspěvkovou organizací. „Základní škola Čankovská organizovala soutěž Poznej své město, do níž se zapojily všechny školy ve městě. Chtěli jsme tento projekt podpořit a tímto způsobem to bylo nejjednodušší.“ Kromě podpory kultury, sportu, festivalů, spolků či sdružení pro zdravotně postižené obdrželi z nadace příspěvek i senioři. „Společnost Veso, která provozuje Lázně III., od nás získala padesát tisíc. Za tyto peníze byly vystaveny poukázky, za něž si mohli senioři v tomto zařízení vybrat lázeňské procedury,“ dodala náměstkyně Petříková. Například ale Golf Club získal od nadace 200 tisíc na soustředění a trenéry pro děti.

Nadace města
Předseda správní rady: Jiří Vaněček (ODS), místopředseda Jana Petříková (ČSSD), člen správní rady Roman Brázdil. Členové dozorčí rady: Kamila Bešťáková (KSČM), Jaroslav Fiala (ČSSD), Ivan Šendera(ČSSD).
Žadatel musí schválenou částku nejdříve vyúčtovat (tzn. účetně doložit nákup služeb, materiálu, pomůcek, pronájmy prostor apod.), a teprve poté jsou mu prostředky vyplaceny.