Před několika dny přijela do Karlových Varů akademická malířka Doris Windlin ze Švýcarska. Rozbalila si stojan, plátno, skicák, barvičky a začala malovat. Tu se kolem ní začali motat patrně něco jako veksláci, nebo dnes a v našem městě nová sorta: výpalníci.

„Ty z jejich popudu doplnili policisté a malířku pod pohrůžkou pokuty 50 tisíc korun za neoprávněný zábor veřejného prostranství z města vypoklonkovali.

Nepomohla jí ani její kvalitní čeština, kterou policistům vysvětlila, že nedělá nic nezákonného, ani zakázaného. Když se pak vyděšená malířka ve spravedlivém rozhořčení pokusila někde dovolat, neuspěla," uvedl karlovarský Jiří Kotek (ALTERNATIVA), který se malířky zastal.

Ona sama chování strážníků nechápe. „Maluji venku přímo před motivem, protože pro mou profesi potřebuji bezprostřednost situace… A teď maluji druhý den venku v mrazu. A zase se situace opakovala. Znám karlovarskou vyhlášku. Tu jsem si nastudovala. Nic mi ale nepomohlo. Vyháněli mne z místa, a ještě tvrdili, že o 200 metrů dál je úplně to samé. Musela jsem předělat celý obraz," vylíčila svou karlovarskou anabázi malířka Windlin.

A dodala, že ji taková arogance dost vytočí, protože jako malířka se snaží o nejlepší výsledky. „A turistům to nevadí, naopak fotí mě, protože se asi domnívají, že to k městu patří."

Doris Windlin žije už 18 let v Čechách a tvrdí, že s takovou arogancí se ještě nesetkala.

Podle velitele městské policie Marcela Vlasáka si měla malířka obstarat od města povolení, čili zábor prostranství. „Podklady k případu nyní zpracovávám pro primátora Kulhánka. Podle nás si musí malířka obstarat zábor prostranství. Pokud na kolonádě někdo stojí delší dobu, pak je to nezbytné. Kdybych to přehnal, pak bychom zde mohli mít třeba dvacet malířů. Kolonády mají určitý režim," uvedl Vlasák.

Doris Windlin včera malovala na kolonádě a znovu se dostala do sporu se strážníky. Při ní už ale stál zastupitel Jiří Kotek, jenž jí odpověděl na stížnost a celou situaci si chtěl zmonitorovat.

„Oslovili mě aktivisté až z Olomouce, ke kterým dolehl bezradný vzdor malířky a její žádost o radu. Zaslali mi obsáhlý přípis s dokumentací a prosbou o radu, jak má postupovat. Švýcarka, se zažitým respektem k právu, slušnosti i policejní uniformě, se po tomto zážitku musí jistě cítit velmi depresivně. Vždyť byla vyhnána z popudu nějakých pobudů a následně policistou nezákonně kriminalizována a šikanována," uvedl Kotek.

A doplnil, že nejen proto, že je advent, ale ve studu karlovarského občana ji obratem k nám do města pozval, aby mohla svůj načatý zimní obraz dokončit.

„Omluvím se jí a obrátím se na kompetentní veřejné činitele, kteří jsou odpovědní za to, co se stalo. Zveřejním tuto zprávu proto, aby občané věděli, kam až se naše město propadlo, a také proto, aby věděli, že je třeba se takovým praktikám bránit," doplnil zastupitel.
Podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu, se primátor Kulhánek po obdržení písemné zprávy od velitele městských strážníků bude celou situací zabývat.

„Teprve potom se město k celé záležitosti vyjádří," dodal Jan Kopál.

Vyjádření Petra Kulhánka, primátora Karlových Varů

Vážená paní Doris Windlin,

velmi mne mrzí, že jste se dostala do situace, kterou lze bez nadsázky označit za absurdní. Souhlasím s Vámi, že tvorba výtvarných umělců, jako jste Vy, může Karlovým Varům přinést jen pozitiva a ukázat krásy města mnoha lidem daleko za jeho hranicemi.

Když jsem dostal Váš dopis, zůstal mi nad nelogičností celé věci rozum stát. Požádal jsem o stanoviska Městskou policii a příslušné odbory magistrátu, jichž se problematika dotýká, abychom se dobrali skutečného stavu věcí, tedy jak a zda funguje v tomto případě legislativa, kterou se město řídí. Bohužel jde o jeden z příkladů, kdy národní legislativa a logika společně ne úplně fungují, což nás přivedlo do absurdní situace, jako je tato. Z pohledu zdravého rozumu na malování kdekoliv nevidím vůbec nic, čím bychom se měli zabývat. Pravidla, jejichž dodržování ve všech oblastech hlásáme, právě proto, abychom zamezili mnohdy tendenčnímu subjektivnímu hodnocení věcí z dob minulých, nás však v tomto případě přivádějí do slepé uličky. Tou je zákon o pozemních komunikacích, který zcela zřetelně říká, že - stručně řečeno - cokoliv jiného než jízda a chůze je "zvláštní užívání komunikace", ke kterému je třeba vydat povolení. Pokud kroutíte v tuto chvíli hlavou, zcela stejně jsem jí kroutil i já, nicméně můj osobní názor není v této situaci tím rozhodujícím.

Píši tyto řádky se snahou vysvětlit Vám pokud možno srozumitelně a stručně všechny okolnosti posuzování problému, který jste popsala a zároveň se snahou ujistit Vás, že naším cílem ani v nejmenším není tažení proti malířům a výtvarníkům. Naopak, jak jsem zmínil úvodem, zájem umělců o naše město vždy uvítáme.

Rozumím Vašemu rozčarování a zklamání, prosím Vás přesto o pochopení, že městští strážníci nečinili nic nad rámec svých povinností a postupovali v kontextu platných pravidel.

Proto se Vám chci za tuto nešťastnou situaci omluvit a zároveň Vás ujistit, že hledáme dostupné cesty k řešení tak, abychom neomezovali svobodnou tvorbu malířů, či fotografů a k těmto situacím do budoucna již nedocházelo.