„Monografická výstava před nadcházejícím 120. výročím narození Aloise Wachsmana

představuje reprezentativní výběr z jeho malířského díla, které patří k nejhlubším projevům české meziválečné avantgardy. To byl důvod k uspořádání výběrové přehlídky tvorby Aloise Wachsmana v Galerii umění Karlovy Vary jako vrcholu výstavní sezony roku 2017. Poslední výstava tvorby autora na galerijní půdě se totiž uskutečnila v roce 1979 v tehdejší Krajské galerii v Hradci Králové. Na výstavu byla svezena díla z Národní galerie v Praze, z dvanácti krajských galerií a rovněž ze soukromého majetku,“ uvedla za Galerii umění Karlovy Vary Božena Vachudová.

Sama autorka výstavy Rea Michalová napsala, že „Alois Wachsman byl mužem vzácné elegance a světáckého kouzla. Svou družností, nesobeckostí a energičností byl předurčen k roli vůdčí osobnosti své generace, zatímco tvrdohlavá neústupnost, smysl pro dadaistickou recesi a sarkasmus ho stavěly do pozice 'nad věcí'“.

„Wachsman jako zakládající člen skupiny Devětsil sdílel se svými vrstevníky v první polovině dvacátých let 20. století výtvarné tendence magického realismu, primitivismu a nové věcnosti, aby postupně přešel k lyrickému kubismu a dospěl až ke svébytně pojatému surrealismu a realismu. Jeho sklon k bezprostřednímu výrazu, dadaistickému vtipu a improvizaci představoval jakýsi korektiv dogmatických teorií a manifestů, jichž byl zapřisáhlým odpůrcem. Umění Aloise Wachsmana bylo 'trochu jako sázka', bylo odvážné a vždy hluboce lidské,“ popsala Vachudová.

K samotné výstavě je připravena mimo jiné také komentovaná prohlídka, kterou ve čtvrtek 23. listopadu v 17 hodin povede autorka Rea Michalová.