Studenti průmyslové školy v Ostrově na Karlovarsku nastoupili 1. září do zbrusu nové školy. Stavba jedné z nejmodernějších budov v České republice stála bezmála půl miliardy korun. Pedagogové i studenti tak získali moderní technické zázemí, nové elektrotechnické dílny nebo třídy vybavené výpočetní technikou. Na projekt z devadesáti procent přispěla Evropská unie. My jsme se proto ředitele ostrovské průmyslovky Pavla Žemličky zeptali:

Kolik žáků prvních ročníků zahájilo studium na Střední průmyslové škole v Ostrově? Kolik jich na škole studuje celkem? Je zájem o studium na vaší škole?
V letošním roce nastoupilo do prvních ročníků 135 žáků. Celkově má škola k dnešnímu dni 662 žáků. Na počtu zájemců se podepisuje výrazný pokles žáků vycházejících z devátých tříd. Tradičně je vysoký zájem o obory informační technologie a automobilové obory. Musím konstatovat, že klesá počet zájemců o čistě technické obory, jako strojírenství a elektrotechnika, byť si myslím, že to jsou obory s budoucností a zájem zaměstnavatelů po absolventech těchto oborů je značný.

Jak vidíte výhled do budoucna? Žáků ubývá…
Podle statistik by měl úbytek žáků v tomto roce skončit. Počet by se měl sice mírně, ale přesto zvyšovat. Očekáváme, že v souvislosti s přestěhováním do nové budovy zájem o studium na naší škole vzroste. Město Ostrov vstoupilo do jednání se strojírenskou firmou, která chce v přenést svoji výrobu právě do Ostrova a zaměstnat 1700 lidí, firma Witte Nejdek poptává další zaměstnance technicky vzdělané, rozjíždí se výroba v menších podnicích v Karlovarském kraji. Spolupráce s těmito firmami a přítomnost těchto firem v regionu bude mít zpětný vliv i na rozhodování žáků o jejich dalším vzdělávání. Není to otázka samozřejmě příštího roku ale několika dalších let. Každopádně existují reálné možnosti a cesty, jak školu naplnit a využít.

Měl by stát do školství investovat více peněz? Zatím je to bitva o každou korunu a všeobecně se tvrdí, že české školství zaostává za zbytkem světa.
Peněz ve školství nebude nikdy dost. Finanční injekce státu např. do mzdových prostředků by samozřejmě byla velmi potřebná. Ale ne samospásná. Peníze samy o sobě, ať jich je sebevíc, vytvoří sice podmínky, ale pak musí nastoupit schopní učitelé a vytvořených podmínek využít. A tyto učitele je třeba zaplatit tak, aby se mohli věnovat výhradně školství, měli čas na sebevzdělávání a vymýšlení nové taktiky, jak žáky zaujmout a strhnout. Na tyto účely peníze chybí.
Nevím, jestli je správné říci, že české školství zaostává za světem. Školství je vždy odrazem společnosti. Nezaostává spíše společnost za světem? Čím dál víc vidím u žáků obecně nechuť se s něčím poprat, nezájem o vlastní budoucnost. Systém a stav školství je takový, že se vždy o ně někdo postará, že nemusí o nic usilovat, servírujeme vše žákům na talíři a mám pocit, že bychom za ně někdy nejraději udělali i zkoušky. To však není znak neschopnosti učitelů nebo školství, ale nedostatek systému, který nutí školy snižovat své nároky na žáky, aby se škola ufinancovala, a systému, který umožní mladým lidem takto ke světu přistupovat.

Některé odborné školy musejí kvůli státním maturitám omezovat výuku odborných předmětů . Je to tak i u vás? Máte dostatek pedagogů právě na tyto obory?
Naše škola má v současné době kvalitní učitele na předměty, které jsou obsahem státní maturity. Výuka je omezena spíše z důvodů nezájmu žáků o technické obory, který, myslím, pramení z neznalosti předmětů a strachu z obtížnosti těchto oborů. Je zajímavé, že žáci obecně inklinují spíše k méně technickým předmětům, protože jim připadá, že jsou jednodušší. Jak říkají, nemusí nic počítat a vždycky něco řeknou.

Škola prošla náročnou rekonstrukcí a nyní je jednou z nejmodernějších v republice. Čeho si ceníte nejvíce? Jaké jsou reakce žáků na nové prostředí?
Osobně si nejvíce cením, že se podařilo vytvořit nadstandardní podmínky pro učitele a žáky. Vybavit školu moderním a novým zařízením, kdy technické zajištění výuky není brzdou pro to, aby učitelé mohli plně rozvinout své pedagogické schopnosti.
A reakce žáků? Myslím, že jsou velmi spokojení. Velice se těší na sport, kdy mohou využít krásného hřiště, tělocvičen, horolezecké stěny a posilovny. Někteří absolventi školy dokonce litují, že se v minulém roce dobře učili a že tím pádem nemohou strávit v nové škole další rok.

Co bylo při stěhování ze starého objektu nejsložitější?
Aby se učitelé rozloučili se svými starými věcmi a dokázali přistoupit na to, že dokumenty a pomůcky založené hluboko ve skladech, na které již zapomněli anebo na ně 15 let nesáhli, jsou opravdu zbytečné a není třeba je převážet. Technická stránka stěhování proběhla, myslím, poměrně bez problémů, ale nostalgie a vzpomínky byly někdy velkým břemenem.

Jaký má škola rozpočet pro letošní rok? Kolik zde učí pedagogů? Máte jich dostatek?
Provozní rozpočet na rok byl standardně nastaven. Pokud bychom zůstávali v prostorech stávající školy, tak by byl bezproblémový. Vzhledem ke stěhování, dokupování materiálu a počítačů, rekonstrukci tělocvičny a hlavně novým podmínkám ve spotřebě energií budeme muset ke konci roku dost počítat a zvažovat.
Rozpočet na mzdy je však vzhledem k poklesu žáků dost napnutý a musíme hodně šetřit. Ale jinou cestu nemáme. Bohužel se tím dostáváme do té neřešitelné situace zaplatit schopné učitele tak, aby se mohli intenzivně věnovat pouze škole. Učitelů máme 75 a pro potřeby zajištění výuky jich je dostatek.

Co platy učitelů? Ti starší si stěžují, že berou méně než absolventi po škole. Je to tak i u vás?
Platy se řídí platnými směrnicemi, které přidaly mladším kantorům a výrazně jim polepšily, ale služebně starší kolegové jsou na tom pořád lépe. Já osobně jsem navýšení platů mladším učitelům uvítal. Pořád má ředitel možnost ocenit kvalitu práce učitele nezávisle na tarifu proměnlivou složkou platu, byť nutno říci, že při stávajícím stavu financí se tato možnost mnohdy vytrácí. Učitelé mají i určité možnosti si přivydělat při práci na různých projektech, jenže to je právě to, co jim potom odčerpává energii, kterou by mohli investovat do výuky. Měliby mít čas si také odpočinout a relaxovat.

Ve čtvrtek začal nový školní rok. Bude náročný?
Bude náročnější než předchozí. Z hlediska technického musíme „zabydlet“ novou školu, naučit se všechny technické systémy, které v ní jsou a odladit je. Ve výuce se budou učitelé muset naučit využívat všech možností, které jim nová škola nabízí. A protože se už definitivně spojila dvě školní střediska pod jednu střechu, musí si kolegové k sobě najít cestu a vytvořit jednu školu, za kterou budou ochotni kopat a stane se z nich tým, jenž vytvoří příjemnou atmosféru pro sebe navzájem i pro žáky.
Já osobně se na tuto práci těším, má smysl a cíl. Navíc mám kolem sebe spoustu šikovných kolegů, kteří svoji práci velmi dobře umí, mohu se na ně spolehnout a vím, že odvedou kvalitní práci. Co víc si může ředitel přát?