Povinná školní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

„Některé školy mají zápisy ve dvou termínech. Vše se dá pořádně dohledat i na stránkách příslušných institucí nebo na stránkách magistrátu," doplnila karlovarská mluvčí Helena Kyselá.

Mezi prvními budou vítat budoucí prvňáky hned na pěti základkách. Poslední pak budou na ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7.

Důležité termíny zápisů a dnů otevřených dveří jsou takto: ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7 bude mít zápis 27. ledna od 14:00 do 17:00. Naopak den otevřených dveří se tu koná 15. ledna od 11:00 do 16:00. ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 má hned dva termíny zápisů, a to 15. a 19. ledna, vždy od 15:00 do 18:00. Den otevřených dveří se tu v lednu ale nekoná.

ZŠ 1. máje 1 avizuje zápisy rovněž na dva termíny, na 15. ledna od 14:00 do17:00 a ve stejný čas i na 19.ledna. Na ´Májovce´ je to také bez dne otevřených dveří.

Bez dne otevřených dveří a s dvoudenním termínem zápisů se setkají také rodiče na ZŠ jazyků, Libušina 31. Tady je vše naplánováno na 15. a 16. ledna od 14:00 do17:00.

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25 bude mít zápis do prvních tříd 15. ledna od 13:00 do 18:00. Den otevřených dveří je tu pak o dva dny dříve, a to 13. ledna od 14:00 do17:00.

ZŠ J .A. Komenského, Kollárova 19 zapíše budoucí žáčky 21. ledna od 14:00 do18:00 a své dveře otevře 14. ledna v čase mezi 14:00 a 17:00.

To na ZŠ Poštovní 19 bude den otevřených dveří už 14. ledna od 14:00 do 17:00 a samotný zápis do prvních tříd proběhne rovněž ve dvou termínech. Hlášena jsou data 20. a 21. ledna v časech od 14:00 do 17:00.

ZŠ Konečná 25 má zápisy 16. ledna v čase od 14:00 do 18:00 a o dva dny dříve i den otevřených dveří, který začíná v 10:00 a končí ve13:00.

Pozdější lednový termín si pro zápis vybrala také ZŠ Krušnohorská 11, kde vše propukne 22. ledna od 14:00 do 18:00. V úterý 13. ledna se tu pak koná den otevřených dveří. Ten startuje v čase od 14:00 do 17:00.

ZŠ Truhlářská19 1. ročník a přípravná třída plánuje zápisy hned na 15. ledna od 14:00 do 18:00. Den otevřených dveří tu v lednu neplánují vůbec.

Další informace nalezneze na www.mmk.cz.