Problém padesát let staré hydroizolace ve dvou mateřských školkách musí nyní řešit ostrovská radnice. Do oprav investuje přes dva miliony korun.

„Stávající svislá hydroizolace v mateřských školách Halasova a Krušnohorská je více než 50 let stará a značně dožilá. Je tvořená asfaltovými pásy natavenými na železobetonový základ s cihelnou přizdívkou. Cihelná přizdívka je místy působením vody rozpadlá a vlivem času došlo ke ztvrdnutí a rozpraskání asfaltových pásů. Tyto závady nejsou pouze lokální, ale dá se říci, že v celém rozsahu základů obou budov,“ uvedl Libor Hofmann z odboru správy majetku města. Podle něj dochází k průniku vsakované srážkové vody do objektů a tvorbě plísní. Z těchto důvodů město Ostrov vyčlenilo finanční prostředky ve výši 2 miliony 200 tisíc korun na odstranění havarijního stavu.

„Na začátku října se začalo s realizací 1. etapy opravy svislé hydroizolace terasy – jih na Mateřské škole Halasova a odizolování spodní stavby terasy – jih, terasy velké vlevo a přední části objektu Mateřské školy Krušnohorská. Při provedení opravy hydroizolace bude zároveň spodní stavba obou objektů zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu. Do výkopu bude situováno drenážní potrubí a svedeno do zhotoveného jímacího podmoku ukončeného osazením dvorní vpusti,“ dodal Hofmann.

V mateřské školce v Halasově ulici se program dětí kvůli opravám nemusel nijak omezovat. „Pracuje se, ale normálně jedeme dál. K žádným omezením jsme tedy přistoupit nemuseli,“ potvrdila Jana Hroudová, učitelka z ostrovské mateřské školy v Halasově ulici.