V minulých dnech společnost Karlovarské minerální vody (KMV) obdržela dlouho očekávané souhlasné stanovisko Národního památkového ústavu v Lokti a oddělení památkové péče karlovarského magistrátu potřebné pro vydání územního rozhodnutí k zahájení oprav objektu Löschner ve vlastnictví KMV.
„Po dlouhé době je to první dobrá zpráva," uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Teď už zbývá počkat jen na územní rozhodnutí a opravy prvního objektu mohou začít."

Celkem je na opravy objektů ve vlastnictví KMV vyčleněno 60 milionů korun. Společnost KMV se pozastavila nad dnešním sdělením hejtmana Josefa Novotného, který bez jakéhokoliv předchozího upozornění, bez jakékoliv komunikace či jednání sdělil veřejnosti svou výzvu k bezúplatnému předání objektů v Kyselce.

Ty by pak prý opět bezúplatně převedl na Asociaci pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (ASORKD), která údajně může zajistit prostředky na jejich opravu od Čechů žijících v zahraničí a z všelidové finanční sbírky.

Podle KMV se pravděpodobně jedná o zkratovou reakci na výpady politických konkurentů před regionálními volbami s cílem zlepšit vlastní mediální obraz.
Výzva hejtmana k darování památkově chráněných objektů kraji s tím, že následně budou darovány ASORKD, nedává podle KMV smysl. „Proč by darování nemělo proběhnout přímo? Jaký smysl má kraj jako mezičlánek? Výzva je o to podivnější, že hejtman je velmi dobře informován o rekonstrukčních plánech KMV. Pokud nebudou státní orgány schválení dokumentace zbytečně prodlužovat, budou stavební práce zahájeny nejdéle za měsíc," uvedl Donath.

Podle KMV byla ASORKD v minulosti v souvislosti se stejnou žádostí o darování objektů ze strany KMV opakovaně vyzývána k předložení alespoň nějakých záměrů, projektů, záruk financování a dalších garancí prokazujících schopnost ASORKD v Kyselce účinně pomáhat.

„Předloženy však byly jen vágní a naivní návrhy bez jakéhokoliv konkrétního či seriózního údaje. Ostatně i hejtman Novotný je právě díky této absenci jakýchkoli použitelných informací a záměrů ze strany ASORKD k jejich činnosti skeptický, ale přesto dnes by bezúplatně získané objekty na asociaci převedl," upozorňuje Donath.

KMV nemají podle něj žádnou potřebu bezúplatně převádět jakékoliv své nemovitosti na kohokoliv.

„I hejtman Novotný bezpochyby ví, že KMV nyní finalizují stavební povolení pro objekt Löschner a objekt Stallburg. V příštím týdnu bude probíhat jednání s památkáři na objektu Praha a ohledně objektů bývalých kanceláří je připravováno řešení, které bude odpovídat představám památkové péče projednaným na společném vícestranném jednání v březnu 2012 v Kyselce – Radošově za účasti zástupců ministerstva kultury, karlovarského magistrátu, Národního památkového ústavu v Lokti i obce Kyselka," tlumočil stanovisko KMV mediální zástupce této společnosti Michal Donath.

Hejtmanův návrh udivil i Asociaci. „My jsme nikdy netvrdili, že návrh hejtmana na vyzvání KMV a jejich bílého koně k převodu pro ně nepotřebného majetku na kraj a následného převodu na ASORKD odmítáme. Pouze jsme vyjádřil politování, jak nediplomatický způsob pan hejtman zvolil. Dohoda s panem hejtmanem zněla, že zahájí jednání se společností KMV o převodu objektů a pozemků na kraj. A v případě úspěchu kraj převede budovy i s pozemky na nás, abychom se o ně postarali. K tomu by sloužila smlouva o smlouvě budoucí darovací, kterou má pan hejtman druhý měsíc na stole a dodnes ji nepodepsal," uvedl Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

Tím, že hejtman Novotný majitelům oznámil, že majetek chce, ale nenechá si ho a obratem předá ASORKD, která je pro rodinu Pasquale nepřátelskou organizací, podle členů asociace celé jednání zazdil.

„Protože už jenom z tohoto důvodu KMV na dohodu nepřistoupí. Pan hejtman se tak ve světle médií ukázal jako osoba, která má snahu otázku lázní řešit, přitom ale dělá vše proto, aby se na současném stavu nic nezměnilo. Nevím, jestli je tak neobratný, nebo to byl jeho záměr. Hejtmanovy přátelské vztahy s Alessandrem Pasqualem jsou obecně známé… V zájmu této italské rodiny není, aby majetky v Kyselce vlastnil někdo, kdo není pod jejich kontrolou," dodal Kadrman.