Napětí mezi Asociací pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (ASORKD) a společností Karlovarské minerální vody (KMV) trvá.

Tentokrát na aktivisty zaútočily KMV.

„ASORKD už jen nelže a neuráží, navíc neoprávněně podniká," tvrdí. Podle Michala Donatha, mluvčího Mattonky, živnostenský odbor Úřadu Praha 1 na dotaz KMV sdělil, že Asociace svými aktivitami porušuje zákon o živnostenském podnikání a dopouští se tak správního deliktu.

„Kontrolou byl zjištěn správní delikt, kterého se kontrolovaná osoba dopustila tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění," uvádí. ASORKD tak čeká správní řízení. Za podnikání bez oprávnění hrozí ve správním řízení pokuta ve výši až 500 tisíc korun.Mattonka rovněž uvádí, že současně vzniklo rovněž silné podezření, že finanční sbírka ASORKD je rovněž pořádána v rozporu s právními i finančními předpisy. Vyplývá to prý z přehledu na internetových stránkách ministerstva vnitra, kde jsou všechny řádně ohlášené veřejné sbírky evidovány. O sbírce ASORKD tam nelze dohledat nic.

„Je s podivem, že hlasití ochránci památek a dohlížitelé na dodržování zákonů na ně sami účelově nedbají," uvedl Martin Hanzl, právník KMV. „Je to klasický případ zloděje volajícího chyťte zloděje," uzavřel Hanzl.

Členové Asociace se ovšem proti tvrzení KMV, že by iniciovali vznik veřejné sbírky, důrazně ohrazují.

„Veřejnou sbírku jsme nikdy nevyhlásili a toto nařčení vnímáme jako poškozování dobrého jména ASORKD, Lidé by mohli nabýt dojmu, že jsme vyhlásili sbírku, o jejímž osudu není nic známo, a v konečném důsledku bychom mohli být podezřelí, že se Asociace nezákonně obohacuje na úkor projevené dobré víry občanů této země," zdůraznil Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

Na závěr je podle něj nutno dodat, že ASORKD disponuje transparentním účtem, kde je každý příjem a výdaj, byť i v řádu desetikorun, precizně zdůvodněn.

„Finanční dary, které občané ASORKD zasílají, jsou užívány výhradně pro úhradu nákladů spojených s provozem ASORKD. Nikdo ze členů nebo představitelů ASORKD není asociací za svoji práci placen a veškeré dobročinné a veřejné aktivity vykonáváme zdarma, každý při svém vlastním zaměstnání," doplnil Kadrman.

Ke tvrzení KMV, že asociace podniká, aniž by měla živnostenské oprávnění, čímž porušuje živnostenský zákon, Kadrman sdělil:

„ASORKD vydala v listopadu 2012 spolu s plzeňským nakladatelstvím Koniáš knihu Dravec Mattoni. Smyslem vydání byla propagace lázní Kyselka a jejich úchvatné historie. Tím, že je ASORKD kromě kamenných knihkupectví jedním z prodejních kanálů (z jedné prodané knihy má zisk 30 korun), měla povinnost ohlásit tuto činnost Živnostenskému úřadu Prahy 1.

Na základě udání, které KMV zaslaly příslušným úřadům, byla ASORKD úřadem kontaktována a nyní toto administrativní nedopatření v součinnosti s jeho úředníky napravuje."