„V rámci Projektového dne prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti fiktivních firem, odborných praxí, poznatky z exkurzí, odborných soutěží a seznámili je s projekty, se kterými soutěží a daří se obsazovat první příčky. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představily i firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích,“ uvedla mluvčí školy Andrea Kovardinská.

Zajímavostí byla účast některých absolventů školy, kteří přiblížili žákům i náročnost přechodu ze studia do pracovního poměru, hovořili o přípravě na maturitu a přínosu vzdělání na škole pro budoucí uplatnění.

„Souběžnou akcí byl Global money week 2019 pod záštitou ministerstev školství a financí, jehož cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Rozvíjela se tedy finanční gramotnost. zaznělo téma zadlužování, kryptoměny, pracovní právo a prodejní a obchodní dovednosti u finančních produktů,“ dodala mluvčí školy s tím, že maturanti oboru Logistika ve službách a finančnictví převzali certifikáty o absolvování akce.