Finance, ekonomika, obchodování, banky. To byla hlavní témata, s kterými se potýkali studenti dalovické Střední odborné školy logistické a Středního odborného učiliště při praktické maturitě. Ti měli za úkol představit před maturitní komisí své obchodní dovednosti a odborné znalosti.

Úkol studentů byl jasný – zvolit si nějaký finanční ústav a ten co nejzajímavěji a nejpoutavěji představit maturitní komisi. „Dohlížíme na to, aby studenti předvedli vysokou odbornost, a také uměli zaujmout jak vystupováním, tak i dobrou orientací v bankovnictví a ekonomice,“ vysvětlil Vít Zíka, obchodní manažer a člen maturitní komise. „Musím říct, že je zde opravdu řada studentů, kteří si v tomto oboru počínají profesionálně a získají od nás dobré hodnocení. To jim bude sloužit i jako doporučení pro zaměstnání v bankách a dalších firmách,“ doplnil manažer Zíka.

Studenti přistoupili ke zkouškám aktivně, ale přesto zápasili se stresem. „Praktická zkouška je rozdělena do tří dnů. Nejdříve jsme předvedli znalosti z informačních technologií, či ekonomických předmětů. Nyní musíme představit své projekty. Dohromady za praktickou maturitu můžeme získat tři sta bodů a tato část je za šedesát, takže na ní dost záleží. Je také dobré, že se naučíme vystupovat před lidmi a odborně mluvit,“ vysvětlila maturantka Simona Bilaničová. „Jsem určitě trochu nervózní, ale musím si v tomto oboru na určitý stres zvykat,“ doplnila studentka.

Ze svého výstupu před komisí byla nervózní i Veronika Beranová. „Komise mi pozorně naslouchala a skoro nemluvila, takže jsem si připadala trochu divně,“ zhodnotila svůj výstup Beranová. Podle ředitelky Vladimíry Štrynclové je tento způsob praktických zkoušek pro studenty důležitý. „Jsme rádi, že se této zkoušky zúčastňují i odborníci, kteří pracují v bankách. Ti mohou nejlépe posoudit, jak je studenti dokázali svou prací zaujmout a přesvědčit,“ vysvětlila ředitelka logistické školy.