Kastrace a péči o kočičky zajistí Ostrovský Macík ve spolupráci s veterinářkou Václavou Molcarovou. „Zaznamenali jsme několik stížností obyvatel na pohyb divokých koček. Především proto se zastupitelstvo rozhodlo do odchytu a kastrací investovat, zatím počítáme s částkou kolem 20 000 korun, kterou na kastrační program dáme," uvedl starosta Zdeněk Gerát. „Odchyt bezprizorních merklínských koček budeme provádět ve dnech 20. až 22. května. Navíc každý, kdo má nekastrovanou kočku a je z Merklína, se může přihlásit a domluvit si její bezplatnou kastraci. Jsme proškoleni a připraveni zajistit také odchyt a převoz. Po desetidenní karanténě budou kočky vráceny zpět majitelům, popřípadě opět vypuštěny v místě odchytu," řekla Hana Šimková, vedoucí Ostrovského Macíka. Jedna kastrace vyjde přibližně na 700 korun. Je nutné připočítat náklady na odchyt a hospitalizaci kočky. „Kastrace koček je operativní zákrok, kterým se účinně snižuje populace divokých venkovních koček. Zákrok u jednotlivých zvířat pozitivně ovlivňuje jejich zdravotní stav. Kočky se nevyčerpávají opakovanými porody a nerodí se nemocná či slabá koťata. Méně nových koťat znamená méně příjmů v útulcích, a tím i vyšší šance na adopci pro stávající obyvatelky útulků," okomentovala důvody kastrování toulavých koček veterinářka Molcarová.

Také doplnila, že je vhodná i kastrace kocourů. „Kastráti si tolik dominantně nehájí vlastní území, nedochází k tolika rvačkám mezi nimi a jejich soužití s lidmi je také mnohem snazší, kastrovaní kocouři neznačkují."

Zájemci o kastraci koček z Merklína nechť volají na telefonní číslo 776 669 084.