Primátoři pěti statutárních měst z Karlovarského a Ústeckého kraje, tedy Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, se shodli na dlouhodobé neudržitelnosti současného stavu fungování Regionálního operačního programu a nutnosti urychleného řešení.

Proto se obrátili na ministra pro místní rozvoj a ministra financí se žádostí o řešení nepřijatelného stavu, který ohrožuje realizaci projektů, ale také finanční budoucnost měst. Uvedl to primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Ten zároveň vytyčil tři problémové okruhy měst kvůli pozastaveným dotacím z Evropské unie. Jenom Karlovy Vary totiž čekají na celkem 326 milionů.

„Města a obce mají podepsané platné smlouvy o realizaci jednoho či více Integrovaných programů. Pokud čerpání dotačních peněz nebude obnoveno, dostaneme se do časové a realizační tísně a harmonogram prací budeme plnit velmi obtížně. Nenaplníme tak indikátory projektů," uvedl Kulhánek.

Podle primátora mají města na čerpání peněz právní nárok, protože mají uzavřeny platné smlouvy. „A pokud nesplníme termíny, regionální rada soudržnosti po nás bude vymáhat realizaci projektů," zdůraznil primátor.

Konkrétně v Karlových Varech se to týká plaveckého bazénu, haly pro míčové sporty a vesničky bezpečí. Právě na tyto projekty žádá město o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálních operačních programů. „Jelikož jde o nákladně a časově náročné projekty, je nezbytné realizovat zejména výběrová řízení, ať už na projektovou dokumentaci, zpracování podkladů pro žádost o dotaci či na stavební práce a dodávky staveb. Vzhledem k aktuální situaci budeme nuceni výběrové řízení buď vůbec nezačít, nebo zrušit s ohledem na poměrně vysoké riziko, že na tyto projekty nebude dotace poskytnuta kvůli úplnému pozastavení ROP Severozápad či korekce tohoto programu ze strany Evropské komise," zdůraznil primátor.

Ten vážnost situace vůbec nepodceňuje. Pokud by se totiž město muselo obejít bez evropských dotací slíbených na tyto projekty, pro rozpočet by to znamenalo nepředstavitelnou zátěž. „Celá věc je velmi vážná. Proto bychom uvítali, kdyby se tyto problémy začaly okamžitě řešit. A to na všech úrovních včetně zapojení příjemců, kterých se tato situace bezprostředně týká," píší v dopise ministrovi financí primátoři Karlových Varů, Chomutova, Ústí nad Labem, Mostu a Děčína.

Všichni představitelé těchto měst očekávají, že proběhnou jednání, do něchž by byly zapojeny všechny strany, včetně některých příjemců dotací Regionálního operačního programu Severozápad.

Karlovarské dotační projekty

Plavecký bazén: z evropských dotací by město mělo obdržet 221 milionů.
Vesnička bezpečí: z dotací by měly Karlovy Vary dostat 44 milionů.
Hala pro míčové sporty: evropské dotace činí 61 milionů.