Úklid chodníků, komunikací či zeleně, to vše vykonávají lidé na veřejně prospěšných pracích. Na ty je do měst a obcí vysílá úřad práce a spolupráce je oboustranně výhodná. „Bez těchto lidí se neobejdeme," přiznávají.

Například Karlovy Vary v současné době zaměstnávají na třicet těchto pracovníků.

„Využívají je především naše příspěvkové organizace, například Správa lázeňských parků. Jejich pomoc potřebujeme především při údržbě a úklidu komunikací, chodníků, zeleně, budov a areálů ve vlastnictví města," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Doplnil, že spokojenost s jejich prací je vysoká. „Pro město naší velikosti a město lázeňské, u kterého samozřejmě hodně záleží na čistotě a údržbě veřejných prostranství, jsou pracovníci veřejně prospěšných prací určitě přínosem. Pokud bychom s nimi nemohli spolupracovat, museli bychom buď částečně omezit údržbu, nebo hledat další finanční zdroje," zdůraznil mluvčí.

Stejně tak jsou s prací lidí na veřejně prospěšných pracích spokojeni i na Obecním úřadu v Dalovicích. A obec si jejich pomoc pochvaluje. Jejich práci oceňují i místní obyvatelé. „Jsou to pracovníci z Dalovic, známe je a víme, že umí přiložit ruku k dílu," vysvětlila paní Jarmila.

Nyní ale Dalovičtí znejistěli. „Údajně k nám mají dojíždět na tyto práce lidé z Karlových Varů. My bychom ale byli raději, kdyby to byli naši lidé, kterým věříme," vysvětlila paní Jarmila.

Podle Heleny Šnajdrové, ekonomky dalovického obecního úřadu, jde ale jen o informační šum. „Úřad práce jsme požádali o dva pracovníky a jsou to místní občané. Speciálně jsme si je vybrali," vysvětlila.

V Dalovicích mají se zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích, kteří obci pomáhají s úklidem komunikací a dalších veřejných prostor, nejen dobré zkušenosti, ale pracovní výsledky dvou předešlých uklízečů vyústily v nečekaný závěr.

Získali zaměstnání. Pracovníky, které obcím přiděluje na základě jejich podané žádosti úřad práce, totiž platí stát. A smlouva je dočasně omezena, zni tedy na dobu určitou.

„Po dobrých zkušenostech jsme s nimi uzavřeli pracovní smlouvu a nyní uklízí jako pracovníci obecního úřadu," vysvětlila Helena Šnajdrová. Také ona dodala, že spolupráce s úřadem práce je bez problémů.