Zdaněním loterií jako součásti nedávno projednávaného zákona o jednotném inkasním místu, které schválila Poslanecká sněmovna, se na svých zasedáních zabývaly Předsednictvo a Rada Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že schválená podoba zdanění hazardu je naprosto nepřijatelná.

Aktuální situace představuje dramatickou tečku za několikaletou bezradností veřejné správy a nejednotností přístupu k hazardu v celé Sněmovně. Návrh Rozpočtového výboru, který poslanci nakonec schválili a který přerozděluje odvody z hazardu mezi stát, obce a neziskový sektor, zásadně snižuje příjmy obecních rozpočtů. Pro samosprávu v tomto případě budou loterie znamenat především výdaje související s negativními vlivy hazardu. V roce 2012 už totiž obce nebudou moci vybírat ani místní poplatek, navíc odvody za rok 2012 by obce podle této úpravy obdržely až v roce 2013.

Schválená novela loterijního zákona vyvolala mezi starosty obrovskou nevoli a velké zklamání.

„Vítáme aktuální snahu o řešení zásadní a nepochopitelné chyby související s přerozdělováním zisků z hazardu. Chápeme ji jako poslední možnost, jak pro obce v roce 2012 a dalších letech zajistit alespoň nějaké zdroje z tohoto celospolečensky negativního segmentu podnikání. Vzhledem k tomu, že Svaz dlouhodobě podporuje myšlenku zdanění hazardu, za vhodnější variantu považujeme, aby Senát návrh vrátil zpět do Sněmovny s pozměňujícím návrhem v podobě původní koaliční dohody,“ říká předseda Svazu Dan Jiránek a dodává:

„V případě, že nebudou příslušná ustanovení změněna tak, aby obce a města měla dostatečný zdroj financí pro omezování negativních dopadů hazardu, a že hazardnímu průmyslu zůstane v rukou nástroj pro rozdělování části svého zisku, doporučujeme všem obcím a městům plošný zákaz hazardu na jejich územích.“