Řadu významných a finančně velmi náročných projektů se za poslední měsíce povedlo zrealizovat v Chyších. Starosta města Miroslav Dorňák v rozhovoru prozradil, jaké další projekty vedení města připravuje či jak se místní občané dívají na místního občana a legendárního žokeje Josefa Váňu.


Starostou Chyší jste již několik let, jak byste toto město charakterizoval?
Ano, právě mně a stejně tak oběma místostarostům (M. Klímovi a J. Váňovi) končí první měsíc 10. roku náročné, ale zajímavé práce pro naše město – občany. Za posledních 20 let se v životě Chyší událo mnoho zajímavého, ať už na poli kulturním, sportovním, ale také v oblasti pracovních příležitostí a v neposlední řadě rovněž v samotném vzhledu městečka. Chyše mají navíc obrovské štěstí na mimořádně schopné podnikatele, kteří investují do svých firem a nebojí se provozy modernizovat a rekonstruovat. Důležité je také to, že jsme se stali díky zámku a pivovaru zajímavou turistickou lokalitou. Ve městě a jeho okolí je v evidenci 603 trvale žijících obyvatel. Celková rozloha 3 800 ha sestává z šesti katastrálních území, ve kterých se nachází 12 osad a přes 210 chat a chalup sloužících k individuální rekreaci, což pro město představuje v hlavní sezoně navýšení až o 600 obyvatel. O hlavních prázdninách jsou taktéž tradičně využívány čtyři letní tábory, které navštíví přes 500 dětí převážně ze severočeských měst.Území je z jedné čtvrtiny zalesněno, přesto lze jednoznačně konstatovat, že tato oblast je zemědělsky orientovaná, tudíž nejdůležitějším podnikem s historickou tradicí je statek Chyše a druhým, s více jak 50letou tradicí je Lamela, firma na výrobu kabelů.

V Chyších žijí především starší lidé. Plánujete výstavbu nových rodinných domů, které by určitě přilákaly mladší generace?
Není to už tak jednoznačné, že zde žijí především starší lidé. Za posledních několik let se nám daří tento nepříznivý trend otáčet. Mladá generace přestává tzv. utíkat do větších měst a ve zvýšené míře se opět začíná v Chyších usazovat a zakládat rodiny. Pro ilustraci v devítiletém období jsme prodali 11 stavebních pozemků a z toho je již sedm rodinných domů zkolaudováno, jeden před kolaudací a tři začínají s výstavbou. Dále jsme v nedávné době přidělili 4 zrekonstruované byty a nyní připravujeme k předání dalších 5 opravených bytů. Právě u mladé generace evidujeme zvýšený zájem o individuální výstavbu, a to nejen u místních, ale i z okolních obcí. Proto jsme již před několika lety zahájili práce na novém ÚP, který bude zaměřen na další rozvoj města, obzvláště pak na novou výstavbu bytového a rodinného typu na cca 140 stavebních pozemcích. Důležité je, že počátkem prosince tohoto roku bude ÚP města Chyše projednán a schválen.

Pomalu končí rok 2011, které projekty se vám povedlo v Chyších zrealizovat? Co byste chtěli udělat v příštím roce?
Z větších projektů jsme začátkem roku dokončili rekonstrukci kotelny a strojovny ZŠ a MŠ Chyše tím, že jsme nahradili tři téměř 20 let staré, ekonomicky a ekologicky nevyhovující a dosluhující kotle, které měly max. účinnost 45 procent, za dva moderní, ekologické a automatické kotle s téměř 94procentní účinností. Jedná se o další zlepšení ovzduší na území města, neboť jsme ještě před výše popsanou rekonstrukcí uvedli do provozu dva nové kotle na biomasu u 2 městských bytových domů se 14 byty, na kterých v rámci programu Zelená úsporám do konce listopadu dokončíme kompletní zateplení včetně výměny oken za plastová. Z projektů s nižšími náklady se můžeme pochlubit například opravami kulturních památek- zrestaurování kovového kříže s ukřižovaným Kristem v nadživotní velikosti a také jsme zahájili restaurování kašny. Obě památky se nacházejí uprostřed náměstí. Nelze opomenout kompletní rekonstrukci dvou bytů, výměnu 8 ks oken ve školní kuchyni a výměnu stropu a světel v přízemí mateřské školy.
Výše uvedené akce odčerpaly z městské pokladny šest milionů. Finanční prostředky na tak vysoké úrovni by město jen stěží zvládalo, a proto využíváme různé dotační tituly, které nám pomáhají náklady snižovat. V našem případě to jsou: Státní intervenční zemědělský fond – Program rozvoje venkova do 85 procent uznatelných nákladů, Euregio Egrensis – Fond malých projektů Cíl 3 v česko–saském příhraničním regionu do 85 procent, krajský úřad – Program obnovy venkova do 50 procent, Zelená úsporám – Ministerstvo životního prostředí 30 procent nákladů. Vše za vydatné pomoci Místní akční skupiny Vladař.

Před několika měsíci jste otevřeli nové a moderní fotbalové hřiště. Jaké máte na hřiště ohlasy od místních fotbalistů? Těm se povedlo opět postoupit do Krajského přeboru, jak jejich výkony a výsledky hodnotíte?
Přesněji řečeno se tak stalo 12. června 2010. Uvedené datum symbolizuje slavnostní předání tohoto mimořádného sportovního, ale i kulturního areálu všem občanům města Chyše a jeho okolí. Jak je uvedeno, stánek navštěvují nejenom sportovci, ale také občané přicházející za kulturou, popřípadě za dalšími společenskými záležitostmi. Největší využití mají sportovci, především fotbalisté. Ti byli novou travnatou plochou doslova nadšeni a domnívám se, že i patřičně hrdí. Jsme samozřejmě potěšení úspěchy našich fotbalistů a fotbalistek. Muži hrají Krajský přebor, žáci Krajskou soutěž a ženy III. ligu a nevedou si vůbec špatně, takže jsme na ně také hrdí. Areál, který byl vybudován za 18,5 milionu korun (dotace 16,3 milionu korun získaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj ,,Vize přestane být snem”) za účelem využití volnočasových aktivit našich neregistrovaných občanů, pro které je určeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde je nejvíce využíván tenis, florbal, volejbal, ale i další sporty, a to všemi věkovými kategoriemi.

Které kulturní akce pro místní občany se ve městě pravidelně konají?
Jak už bylo výše uvedeno, je víceúčelový areál spojen i s celou řadou kulturních aktivit. Začínáme první jarní den vítáním jara – pálením Morany, což je více akce pro děti. Stavění máje a posléze hlídání májky připadá na 30.dubna a je spojeno s hudebním doprovodem a opékáním špekáčků. Největší akcí pořádanou v tomto areálu je Chyšské kulturní léto, a to vždy druhou sobotu v červenci - mimochodem letos proběhl již 35. ročník. Dopoledne patří nám občanům, neboť mezi sebou soupeříme v netradičních disciplínách - muži vrhají 15kilogramovou kládou, ženy tříkilogramovým válečkem, soutěžíme v jízdě zručnosti smíšených dvojic se stavebním kolečkem, dále pijeme pivo na čas a na závěr pojídáme borůvkové knedlíky. Odpoledne patří milovníkům dechové hudby, pozdní odpoledne je zaměřeno spíše pro střední generaci a vše vrcholí noční jízdou v disko rytmu.
Město žije i jinými společenskými událostmi, například od nepaměti se ve městě koná masopustní veselí spojené s maškarním bálem a ve stejném duchu pořádáme už téměř 30 let i dětský maškarní karneval, který je tradičně spojen s pečením stovek zdobených perníků a perníkových chaloupek, které jsou pak předmětem dětské tomboly. Zvláštní slavnostní atmosféra panuje první adventní neděli při každoročním rozsvícení vánočního stromu, odhalování betlému, mikulášské nadílce a za poslední dva roky se ujaly i adventní trhy, které organizují děti ze základní školy, kde nabízejí vlastnoručně vyrobené vánoční zboží.

Jak vedení města podporuje místní děti? Mají k dispozici například dětské hřiště?
Ani na naše děti nezapomínáme. Zde bych rád vyzdvihl veledůležitou roli našich dobrovolných organizací a těmi jsou: Svaz žen, Okrašlovací spolek, SDH, TJ Sokol Chyše – oddíl kopané a turistiky a učitelky z obou našich škol. Ti všichni se aktivně podílejí a organizují pro děti různé hry, soutěže, výlety, jako jsou dětský karneval, vítání jara, dětský den, pohádkový les, hledání pokladu v zámeckém parku apod. Děti mají také svůj koutek ve sportovním areálu, kde jim byl vybudován hrad, a jsem přesvědčen, že je hojně navštěvován.

Co byste chtěli v Chyších v budoucnu zlepšit?
Pro město a občany je v současné době nejdůležitější dokončení kanalizace a čistírny odpadních vod. Věřím, že již v příštím roce započneme s výstavbou. Všechno ostatní se bude odvíjet od dokončení zmíněné kanalizace.

Ve městě, ale i ve vedení města máte legendárního žokeje Josefa Váňu. Co říkáte na jeho letošní výsledek ve Velké pardubické? Je to osobnost, myslíte si, že vám jeho jméno může v některých věcech výrazně pomoci? Jaký je jeho přínos pro město?
Na začátku tohoto rozhovoru jsem se zmínil o obrovském štěstí na mimořádně schopné podnikatele, kteří ve městě žijí, a Josef Váňa je jedním z nich. Navíc je ještě ve svém oboru mimořádným sportovcem, a to ve věku, ve kterém řada z nás se stejným nebo podobným datem narození to nemůže vůbec pochopit. Občané města Chyše jsou na svého Pepu hrdi, máme z jeho famózních výsledků upřímnou radost a držíme mu palce, aby mu jeho zdraví vydrželo nejméně do té magické desítky.

V Chyších je také zámek, který vlastní pan Lažanský. Spolupracujete s ním nějak?
Příchodem rodiny Lažanských do Chyší došlo ke dvěma zásadním událostem v životě našeho města. Tou první bylo to, že díky rozsáhlé a náročné rekonstrukci, tedy opravě polorozpadlé ruiny, Lažanští vrátili zámku duši a tím po více jak půl století zámek opět ožil a začal plnit své útroby dychtivými návštěvníky, kterýchžto napočítáno jest přes 20 tisíc ročně. Zámek je přístupný i pro mimořádné události, například svatební obřady, loučení 9. tříd ZŠ, slavnostní veřejné schůze městského zastupitelstva, koncerty, ale i jiné zajímavé pořady, jako tomu bylo před několika dny, kdy za účasti televize pozval do pořadu Trumfy Miroslav Donutil jako hosty Karla Gotta a Josefa Váňu.
Druhý významný okamžik nastal tehdy, když Lažanští uvařili a natočili do prvního půllitru Chyšské pivo, což se stalo po dlouhých 74 letech dne 1. června 2006. Od té doby zámecký pivovar vaří několik druhů piva a je centrem mnoha událostí ve městě. Například zde popáté proběhla plesová sezóna, kterou tradičně zakončuje úspěšný městský ples.
Na druhé straně město ze svého rozpočtu finančně přispívá na akce pořádané rodinou Lažanských ať už na zámku nebo v zámeckém pivovaru.