Magistrát se rozhodl pro změnu loga a nové podoby se dočkají také Radniční listy.


„Na nové logo se vypisovala soutěž. Vítězný návrh pochází od Evy Hudečkové, mladé grafičky pocházející z Plzně,” informoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Celkem komise vybírala ze sedmnácti návrhů. Od nového roku se budou lidé s logem setkávat na úředních listinách, internetových stránkách města a také v Radničních listech.

Stávající logo fungovalo přes deset let. „Chápu, že možná pro některé lidi bude nové logo překvapením a nemusí se všem hned zalíbit. Je to ovšem na jednu stranu otázka zvyku a také touha po určité modernizaci a změně. Doba a grafika jdou dopředu a domnívám se, že není třeba se vývoji bránit,” komentoval nové logo Jiří Klsák, náměstek karlovarského primátora.

S novým grafickým stylem a logem jsou spojené i náklady. „Náklady na logo činí 150 tisíc korun, je to autorská odměna vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s vítězem soutěže v souladu s podmínkami soutěže,” vyčíslil mluvčí Kopál.

V současné době to není jediná soutěž, protože karlovarský magistrát chce mít rovněž novou podobu svých Radničních listů.

„Město Karlovy Vary vypisuje veřejnou soutěž o návrh nové podoby Karlovarských radničních listů, měsíčníku vydávaného městem. Návrhy by měly reflektovat nové logo města a vizuálně měsíčník obměnit. Město si vyhrazuje právo s návrhem dále pracovat a případně jej i měnit. Na vítěze soutěže čeká 30 tisíc korun. Soutěžní podmínky a jejich přílohy jsou samozřejmě zveřejněny také na webových stránkách města,” doplnil Jan Kopál.
Uzávěrka této další soutěže je vyhlášena na 13. ledna roku 2012.