Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad statutárního města Karlovy Vary proti prvostupňovému rozhodnutí antimonopolního úřadu. Pokuta je splatná do 2. ledna. Rada města musel ještě před koncem roku kvůli vyměřené sankci schválit rozpočtové opatření. Podle náměstkyně primátorky Hany Zemanové se už nedá proti rozhodnutí ÚOHS bránit a částku je třeba uhradit. „Jedinou možností je správní žaloba. Zda ji případně město podá, o tom se bude rozhodovat až budeme mít odborné stanovisko našich právníků,“ uvedla Zemanová.

„Statutární město Karlovy Vary se dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že svými obecně závaznými vyhláškami z let 2013 a 2015 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek. A to aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

Předseda ÚOHS zamítl jako nedůvodné všechny námitky uvedené v rozkladu, zejména pak argumentaci, že došlo k porušení ústavního práva územní samosprávy na vydávání podzákonných právních předpisů, či o nezpůsobilosti vyvolat narušení hospodářské soutěže a jiné.

Štědrý den na Klínovci a na Božím Daru v Krušných horách.
Kam se vydat za lyžováním?