Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj se karlovarský magistrát dopustil chyby, když vydal kolaudační rozhodnutí ke garážovacímu domu s byty v Libušině ulici. Objekt je podle ministerstva postaven v rozporu s územním plánem a městu doporučuje, aby stavbu legalizovalo změnou územního plánu.

„Z pohledu územního plánování fakticky nastal právně nepřijatelný stav, kdy územní plán nevyjadřuje reálnou skutečnost, protože na ploše určené pro dopravu stojí byty, a je s ní v rozporu. Z hlediska právní jistoty občanů města i klidu v území vám jako zvolenému zastupiteli doporučuji iniciovat pořízení Změny územního plánu města Karlovy Vary v zastupitelstvu. Důvodem je zjednání nápravy rozporu skutečného stavu se schváleným územním plánem,“ odpověděl zastupiteli Petru Kulhánkovi (KOA) na žádost o posouzení tohoto problému ministr pro místní rozvoj Rostilav Vondruška.

„Navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo radě města řešit otázku tohoto objektu, zahájit proces uvedení do právního stavu a zároveň zjistit, kdy, kde a kým došlo k pochybení, včetně vyvození personální odpovědnosti,“ žádal Kulhánek. Zároveň požadoval vyjmutí tohoto objektu ze seznamu veřejně prospěšných staveb, vyvození souvisejících důsledků a narovnání finančního stavu. Firma Transfer Europe Information totiž pozemek, na němž garážovací dům s luxusními apartmány stojí, od města zakoupila za 3,5 milionu. Tuto nízkou cenu zastupitelstvo odsouhlasilo právě kvůli záměru zde postavit garážovací dům, který město nutně potřebuje.

Karlovarská koalice ODS a ČSSD však v garážovacím domu žádný problém nevidí a Kulhánkovy návrhy na řešení smetla ze stolu. Podle náměstka Petra Keřky (ODS) vede Petr Kulhánek proti garážovacímu domu svatou válku. „Neříká pravdu a z dopisu používá účelově vyjmuté pasáže. Ani já jsem s tím neměl nic společného, jako radní jsme byli pouze zprostředkovateli podoby objektu. Architekti jako by zapomněli, že jej vytvořili, ale to je karlovarský kolorit. Kdybyste ministerstvu předal veškeré podklady, pak by takový dopis ministr nikdy nepodepsal. Neříkáte nám pravdu a žádám vás, abyste se veřejně omluvil,“ žádal Kulhánka náměstek Keřka. „Čtu v odpovědi ministra to, co vy, ovšem vy to vykládáte úplně jinak. Odmítám, abyste mě napadal a vinil ze lži.

Pokud někdo pracoval s konkrétními údaji, pak jsem to byl já,“ odpověděl Keřkovi Kulhánek. Mezi zastupiteli se pak o garážovacím domu v Libušině ulici rozpoutala ostrá diskuse. „Není to garážovací dům. Pokud jsme pozemek prodali za 3,5 milionu a nyní má objekt hodnotu kolem 350 milionů korun, pak to není ani veřejně prospěšná stavba. Karlovy Vary tak přišly o peníze. Zabývejme se příčinou. Ivana Doubová, tehdejší vedoucí stavebního úřadu, by měla být odvolána,“ uvedla zastupitelka Monika Makkiehová. Podle Jiřího Hejdy (ODS) zase ministr neměl dostatečné informace. „Nevěděl o jádru pudla.“ Náměstek Tomáš Hybner (ČSSD) zase spekuloval o tom, že pokud by zastupitelstvo územní plán změnilo tak, že by zde byty být mohly, pak by zde nemohly být garáže. „A kdo tento hybrid povolil?“ požadovala odpověď Makkiehová. „Buď se tímto problémem budeme seriózně zabývat, nebo to odmítneme a vše skončí u Nejvyššího správního soudu,“ varoval zastupitele Kulhánek. Na Hejdovo naléhání dodal, že pokud to neudělá ministerstvo, pak podnět podá sám. Vedení města odmítlo i návrh, aby nechalo vypracovat analýzu na ministerský dopis, aby se zastupitelé měli při rozhodování o co opřít.

Zastupitelé tak odsouhlasili usnesení, že dopis Ministerstva pro místní rozvoj berou na vědomí. Garážovací dům s luxusními byty tak bude dál stát v Libušině ulici v rozporu s územním plánem, podle čehož může být podle ministerstva ohniskem dalších problémů a kolizí se stavebním zákonem.