„Na jednání vedení města byla schválena spolupráce s krajskou hospodářskou komorou. Rádi bychom ale provedli nějaké úpravy ve smlouvě o kampani pro deváťáky, která má žáky informovat o studiu technických středních škol. Naše představa je taková, že by byly na každé základní škole s druhým stupněm minimálně jednou ročně prováděny informační semináře, besedy se zaměstnavateli a žáci by měli možnost konzultací. Dnešní doba je taková, že žáci si mohou střední školu vybrat a vzdělávací ústavy musí o nové studenty bojovat. Na Ostrovsku bychom tedy zájem studentů o technické obory rádi podpořili," řekl starosta Pavel Čekan.

Další peníze z letošního ostrovského rozpočtu půjdou na podporu rodin, které mají postižené dítě do osmnácti let. I na tom se radní shodli. „Jedná se o pokračování dva roky starého projektu, kdy pro potřeby těchto rodin ročně vyčleníme částku 380 000 korun. Přestože by si o finanční podporu mohlo požádat až 60 rodin, tato suma nebyla zatím žádný rok ani zdaleka vyčerpána. Projekt podpory těchto rodin bude přesto nadále pokračovat," doplnil.