Co se tedy stalo?

Investor hodlal postavit obytné domy v Doubí a magistrát kvůli tomu zažádal Ministerstvo pro místní rozvoj o dvoumilionovou dotaci.

„Jde o dotaci přiznanou ministerstvem v letech 2000 a 2001, která byla udělena městu s podmínkou, že bude sloužit pro vybudování technické infrastruktury pro objekty bydlení v Doubí," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Jenomže kontrola z finančního úřadu zjistila, že Karlovy Vary nedodržely investiční podmínky smlouvy o dotaci. A tím porušily rozpočtovou kázeň, protože v termínu do 27. května 2012 nezkolaudovaly čtyřicet čtyři bytových jednotek, k čemuž se zavázaly, ale jen dvacet sedm. A po městě požaduje úhradu 772 tisíc korun, a navíc penále.

„Pokud bude odvod za porušení rozpočtové kázně uhrazen do 30. dubna letošního roku, dá se předpokládat výše penále do 410 tisíc korun," stojí ve zprávě pro jednání zastupitelstva.

Podle Jana Kopála, mluvčího magistrátu, byl investorem těchto objektů pan Lebeda. „Ten se také smluvně zavázal za prostředky dotace vybudovat sítě a komunikace pro budoucí byty. Podmínkou dotace bylo zkolaudovat do 27. května 2012 celkem 44 bytových jednotek. Finanční kontrola zjistila, že k roku 2012 bylo zkolaudováno pouze 27 bytových jednotek, a byl tedy nařízen odvod části dotace a penále, celkem za 1,2 milionu korun. A to městu jako příjemci dotace," vysvětlil mluvčí.

A zdůraznil, že město už dříve na základě neplnění smlouvy vyměřilo investorovi pokutu ve výši 2,6 milionu korun, která byla již zaplacena.

Peníze, které nyní po městě požaduje zaplatit finanční úřad, chce město částečně hradit z příjmů od realitní kanceláře za ostrahu na ubytovnách, z vratky přeplatku za dopravní územní obslužnost a zbývající část snížením položky povinné rezervy, což jsou mimořádné výdaje města.