Práce byly zahájeny v srpnu, na přelomu srpna a září pracovali v ulici správci datových sítí, kteří své práce prováděli na vlastní zodpovědnost a na vlastní stavební povolení. "Město se rozhodlo jim umožnit, aby do stavby vstoupili, protože jinak by o to stejně žádali v následujících měsících. Město se chtělo vyhnout tomu, aby do povrchů nově zrekonstruované ulice chvíli po jejím dokončení opět někdo prováděl výkopy," vysvětlil za město Tomáš Melč. "Je to standardní postup, při provádění rekonstrukcí městských ulic se město snaží, aby před jejich dokončením byly provedeny všechny práce na inženýrských sítích uložených v komunikacích," dodal.

"Správci sítí při výměně datových rozvodů bohužel patrně zvolili takový způsob organizace práce, kvůli kterému byl ztížen přístup ke vchodům do domů a provozoven v uvedené ulici. Od minulého pátku opět převzal komunikaci zhotovitel pro město a začal pracovat na kompletní obnově této ulice. Neuspokojivý přístup byl okamžitě v rámci možností napraven. Přístup do domů a provozoven z Jízdárenské ulice je zajištěn," reagoval Melč na nedávné stížnosti na práce v ulici.

Celkové náklady na opravu ulice činí 4,4 milionu korun, rekonstrukce Jízdárenské ulice bude dokončena do listopadu letošního roku.