I v budoucnu by měly Alžbětiny lázně zůstat v majetku města. Magistrát by také chtěl investovat do rekonstrukce tohoto lázeňského objektu.

Potvrdil to primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. „Je potřeba se nyní seznámit podrobně s hospodařením. Rozhodně si myslíme, že by lázně měly zůstat v majetku města,“ tlumočil stanovisko města Kulhánek. „Budeme však řešit, zda se například změní právní forma a podobně,“ dodal primátor Karlových Varů.
Ten také potvrdil, že o osudu lázní se bude vedení radit i s ostatními politickými kluby. „Rozhodně budeme o tomto tématu diskutovat. Zajímají nás názory všech politických klubů,“ ujistil Kulhánek.

Ten také zdůraznil, že je potřeba zlepšit hospodaření. „Ztráta činí 22 milionů korun. Uvědomujeme si, že lázně jsou součástí občanské vybavenosti, a nemohou být tedy nějak extrémně výdělečné, ale přesto by bylo potřeba se o zlepšení pokusit,“ dodal primátor.

Ten také potvrdil, že by se město chtělo pokusit investovat do oprav tohoto objektu. „Budeme hledat formy, jakými by šly lázně opravit. Rozhodně bychom chtěli lázně revitalizovat. V první fázi by se měla vyřešit výměna oken a také oprava střechy,“ nastínil Kulhánek.

S jeho názory souhlasí také Otmar Homolka, městský radní. „Určitě je to téma, které si zaslouží pozornost. Je potřeba hledat cesty, jak lázně zefektivnit, najít právní formu a také zvýšit příjmy,“ potvrdil Homolka. „Bohužel za minulého vedení byly lázně na okraji zájmu. To chceme změnit,“ dodal.