Nabídky firem na pasportizace se pohybovaly zhruba od 200 do 600 tisíc korun. „Vybraná firma zvítězila s částkou 287 700 korun bez DPH," sdělil Bruštík.

V Karlových Varech je přibližně 7 000 svítidel. „Vítězná firma má spočítat a očíslovat svítidla do 90 dnů," upřesnil Bruštík.

V rámci inventury stavu svítidel se bude hodnotit i stav sloupů. Výsledné údaje z inventury se stanou základem pro vypsání výběrového řízení na nového správce veřejného osvětlení. Stávajícím správcem je firma Tima. Od nového provozovatele si město slibuje mimo jiné i snížení provozních nákladů. V současnosti stojí město provoz veřejného osvětlení 9,5 milionu ročně, k tomu údržba 9 milionů a zhruba 3 miliony činí investice do nutných oprav. „Dnes máme v Karlových Varech čtyři až pět různých druhů lamp, které bychom chtěli sjednotit, kromě lamp, které jsou v lázeňském území," sdělil Bruštík.

Sjednocené osvětlení by mělo vést ke snížení provozních nákladů. Do budoucna se pravděpodobně přejde na led osvětlení, které svou svítivostí i úspornou spotřebou splňuje původní záměr snížení nákladů na provoz. Zatím se odhadovaná úspora pohybuje kolem 20 %, což jsou zhruba 2 miliony.