Kromě jiného je v něm věnována velká pozornost správě městského majetku. Ta musí být maximálně efektivní a také co nejekonomičtější.

Nové vedení města chce mimo jiné dokončit zahájené a smysluplné investiční akce, případně ty akce, kde by městu hrozila škoda při jejich nedokončení.

Chce také provést revizi stávajícího rozpočtu s cílem významně uspořit. Koalice chce také zpracovat a v konsensu prosadit nový Strategický plán rozvoje města Ostrova.

Koalice je také rozhodnuta ke kompletní obměně správní rady společnosti Ostrovská teplárenská. Zde bude prosazovat návrat k duálnímu modelu řízení, to znamená představenstvo a dozorčí rada s účastí zaměstnanců.

Oceněný policista Miroslav Kozák (vpravo) s vyznamenáním a policejním prezidentem Tomášem Tuhým.
Zlatý kříž policistovi, který zachránil život zraněné ženě

Prubířským kamenem bude postup v už rozjetém projektu hotelu Myslivna, kvůli níž se ostrovská ČSSD rozklížila a tak začal Čekanův pád. Ostrov tento objekt koupil za 10,5 milionu korun, ovšem do nově založené společnosti s ručením omezeným chtělo bývalé vedení Ostrova Myslivnu vložit se sedmi miliony.

Tři zastupitelé z ČSSD s tímto postupem nesouhlasili a bývalému starostovi Čekanovi na posledním zastupitelstvu vyčetli, že s městskými penězi špatně hospodaří.

„Záměr jeho přestavby na nové ubytovací středisko odpovídající moderním představám o cestovním ruchu byl součástí našeho volebního programu z roku 2014 a nadále se těší naší podpoře. V žádném případě jsme však nemohli akceptovat silou protlačovaný návrh financování a řízení hotelu v podobě založení městské společnosti. Předložené kalkulace totiž jasně potvrzovaly neživotaschopnost navrhované varianty a to by vedlo k potřebě pravidelného dofinancování z městského rozpočtu,“ stojí v prohlášení vnitrostranické platformy ostrovské ČSSD.