Veřejné projednání materiálu nazvaného Generel dopravy mají za sebou Karlovy Vary. Je to závazný dokument, který má za cíl ukázat městu směr, jakým se má vydat v dopravních záležitostech.

Z něj tak například plyne, které mosty mají zůstat strategické. „Ve zprávě se řeší i situace v lázeňském území a potřebná odstavná parkoviště. Dokument se také zabývá i městskými čtvrtěmi. Pro Tuhnice, Drahovice a Rybáře jsme chtěli zpracovat modelové příklady, co to udělá s dopravou, pokud se změní určité okolnosti v dané čtvrti. Je totiž potřeba si uvědomit, že všechny součásti dopravy se navzájem ovlivňují. Doprava je propojená nádoba, a tak je s tím třeba nakládat,“ řekl radní pro oblast dopravy Martin Dušek.

Dodal, že k dokumentu je ještě potřeba dopracovat zprávy pro takzvaný generel v klidu a také pro hromadnou dopravu.

Veřejné projednání, o něž byl z řad veřejnosti minimální zájem, se uskutečnilo v říjnu v Lidovém domě a následně měli možnost lidé i dotčené subjekty se k němu v dané lhůtě vyjádřit.

„Všechny připomínky, které dorazily, budou zapracovány. Jednalo se hlavně o připomínky od krajského úřadu a týkaly se jen drobností. Krajský úřad například upozornil na popisky, které jsou uvedené ve vnitřním lázeňském území a musí se přepracovat. V podstatě šlo jen o drobné technické nedostatky,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy.

Současně s Generelem dopravy se v Lidovém domě řešila také takzvaná SEA, tedy posuzování vlivu na životní prostředí. „Právě na základě SEA bychom měli v dokumentu řešit také hromadnou dopravu. Vedle toho vznesl krajský úřad i požadavek na to, abychom se zabývali i generelem klidu,“ konstatoval radní pro oblast dopravy.

Obě zprávy se zapracují do již zpracovaného Generelu dopravy. „Všechny dokumenty musí být v naprosté symbióze, proto dopracování bude mít na starosti opět firma Udimo, která už zhotovila Generel dopravy,“ poznamenal radní pro oblast dopravy.

S dokumentem se měly možnost seznámit všechny subjekty, které podnikají v oblasti dopravy, tedy dopravci i třeba taxikáři. Generel i SEA jsou k nahlédnutí na webových stránkách města.