Město tak stále trvá na tom, že stavba KV Areny, za niž zaplatilo 1,2 miliardy, byla předražená, a od zhotovitele, konsorcia firem Syner, Baustav, Metrostav, požaduje vrátit 600 milionů. Posudek, který si nechalo město vypracovat a na němž založilo žalobu, stanovil hodnotu haly na 500 až 600 milionů. „Pokud bychom u Nejvyššího soudu uspěli, pak by zhotovitel musel městu uhradit rozdíl mezi skutečně zaplacenou částkou a tržní hodnotou haly," uvedl primátor Kulhánek. Jinými slovy, město by získalo 1,2 miliardy a protistraně zaplatilo 600 milionů. Podle primátora Kulhánka může Nejvyšší soud změnit stanovisko nižší soudní instance, podle jejíhož stanoviska je KV Arena neobchodovatelná. „Neexistuje rozhodnutí Nejvyššího soudu v identickém případě. Předmětem obchodu může být i tankodrom, tak proč ne KV Arena?" domnívá se primátor. Spor kvůli určení vlastnictví a bezdůvodnému obohacení za KV Arenu se vleče už od roku 2011. Za právní zastoupení už město zaplatilo 24 milionů a protistraně za náklady řízení muselo uhradit 14 milionů. Jediné, čeho Karlovy Vary zatím dosáhly, bylo konstatování soudu, že smlouva o dílo je neplatná, a že KV Arena přesto patří městu. Pokud by ale u Nejvyššího soudu město uspělo, vše by se vrátilo na začátek, a s tím do městské pokladny i už vyplacené miliony. Zatímco radní ČSSD s odvoláním k Nejvyššímu souhlasili, ANO se kvůli výši soudních poplatků, tentokrát jde o milion, zdrželo.