„Díky úspěšné žádosti o dotaci v oblasti bioodpadu město obdrželo čtyři sta kompostérů. Pokud budou mít lidé zájem, dostanou od nás kompostér domů. Zapůjčení je bezplatné a podmínkou je jen podepsání smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let a umožnění kontroly kompostování. To je podmínka pro udržitelnost projektu,“ informoval starosta Václav Slavík. Po pěti letech přejde kompostér do vlastnictví člena domácnosti. Město bude občany průběžně informovat o možnostech letákem. Zmapuje zájem a dohodne podmínky předání kompostéru tak, aby obyvatelé měli do konce dubna kompostéry k dispozici. Třídit potom mohou listí, trávu, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, piliny, zkrátka všechnu organickou, v půdě rozložitelnou hmotu. Rozložená hmota v sobě váže mnoho živin, které jsou ideálním pomocníkem na zahradě třeba při hnojení zeleně.