Vedení města Karlovy Vary se změnou zabývalo na popud zastupitelstva a ve snaze ušetřit. Výsledek by ale zřejmě byl úplně opačný.

„Karlovarská městská knihovna i Krajská knihovna Karlovarského kraje mají například zcela odlišné knihovní systémy. Sjednocení obou systémů by vyžadovalo vstupní investice kolem tří milionů korun. A to by samozřejmě musely zaplatit Karlovy Vary jako iniciátor změny," uvedl primátor Petr Kulhánek.

Dále by bylo nutné počítat s rekvalifikací pracovníků poboček, kteří nemají knihovnické vzdělání.

A to není zdaleka všechno. Pokud by město chtělo, aby se udržel stávající počet poboček městské knihovny, muselo by nejspíše přispívat ročně určitou částkou na jejich provoz. „Ani to by však nebyla stoprocentní záruka, že by nemohlo v budoucnu dojít třeba ke zrušení některých poboček. Už by prostě nebyly pod správou města, a tudíž bychom o nich nemohli rozhodovat. To byly hlavní důvody, proč rada návrh na případný převod městské knihovny pod krajskou neschválila," konstatoval Kulhánek.

Pokud by Karlovy Vary skutečně svou knihovnu převedly pod krajskou, byly by patrně prvním z měst v regionu, které by se vzdalo vlastní knihovny. Nyní má Městská knihovna Karlovy Vary sedm poboček a 11 zaměstnanců.

Na složitost případné změny upozornila rovněž krajská knihovna, když v rozborovém materiálu upozornila na mnoho obtíží, které by takové spojení s sebou přineslo, i výrazné finanční nároky takové akce. Nejspíše by bylo nezbytné získat ještě nejméně další dva specializované pracovníky nad rámec současného stavu zaměstnanců krajské knihovny.