Městské policie v Karlovarském kraji spolupracují dlouhodobě, v posledním období spolupráce nabyla na významu. Velitelé MP a OP řeší aktuální problémy i dlouhodobé úkoly v rámci pravidelných měsíčních online porad. Dvakrát do roka pořádají výjezdní zasedání, na která v rámci mezioborové spolupráce zvou zástupce bezpečnostních složek, státní správy a samosprávy. Memorandum je tak logickým vyústěním užší spolupráce, ke které se nyní přihlásilo osm signatářů. 

Prohloubení spolupráce by mělo přispět ke sjednocení služebních postupů, odbornému růstu strážníků a v neposlední řadě efektivnějšímu využití finančních prostředků, což se již prokázalo v rámci úzké součinnosti krajské pracovní skupiny prevence a dohledu MP. Sdružené finance vícero městských policií umožní například odborný výcvik s kvalitními lektory.

Ilustrační foto.
Hudba duní ve Valči. Není to techno, tvrdí organizátoři

Samostatnou kapitolou je uzavírání veřejnoprávních smluv. Městská policie Karlovy Vary „vyslala“ své strážníky do Sokolova na akci Hurá prázdniny a letos poprvé při pořádání MFF využije pomoci jak sokolovských, tak i chebských kolegů během zahájení a ukončení filmového svátku“, uvedl velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák. Podobných součinnostních opatření bude v Karlovarském kraji více, neboť vedle jmenovaných MP podepsaly VPS rovněž Ostrov a Rotava.