„Historické události 2. světové války přerušily sousedské soužití českého a německého obyvatelstva i v tomto příhraničním regionu. Z české strany byli po roce 1945 obyvatelé tehdejších devíti domů vysídleni. V roce 1953 byly následně domy včetně kapličky sv. Jana Nepomuckého srovnány se zemí a na několik let zde vzniklo hraniční pásmo se strážními věžemi," uvedl božídarský starosta Jan Horník.

A právě v roce 2013, kdy uplynulo 60 let od tohoto nesmyslného konání komunistické moci, se zrodila myšlenka kapli sv. Jana Nepomuckého na Mílově obnovit jako symbol usmíření mezi Čechy a Němci.

„Staronová kaple byla postavena na stávajících základech a jistě se stane turistickým a možná i poutním cílem s duchovním rozměrem tragických historických událostí na česko-německé hranici. Město Boží Dar a obec Breitenbrunn věří tomu, že kaple sv. Jana Nepomuckého se stane symbolem vzájemného odpuštění napáchaných křivd v pohraničí a opětovného srůstání obou národů na společné hranici," poznamenal Horník.

Zajímavostí je, že při stavbě kaple byly použity původní kameny a žulové obložení oken i dveří a jako připomínka zaniklého osídlení Mílova byly na dlažbu podlahy kaple použity původní kameny. A to vždy jeden z každého popisného čísla ze zbouraných devíti domů na Mílově. „Stojí jistě za zmínku skutečnost, že mimo dvou sousedících obcí přispěl finančně velkou měrou na obnovu kaple česko-saský Fond malých projektů Euregia Egrensis realizovaný v rámci evropského Programu Cíl 3," podotkl starosta.

Symbolického předání kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově veřejnosti se zúčastnili zástupci měst Boží Dar a obce Breitenbrunn včetně všech těch, kteří se podíleli na znovuzrození této kaple. „V sobotu 17. května bude následně kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově slavnostně vysvěcena katolickými faráři z ČR a Německa," dodal Horník.

Původní osada Mílov vznikla kolem roku 1546 a jako mnohé jiné osady v Krušných horách byla založena horníky. V roce 1582 se v důlních spisech poprvé objevil název „der halbenMeil" což znamená „půl míle". Dříve se tato osada rozkládala na obou stranách podél česko saské státní hranice. Od obce Breitenbrunn je osada vzdálena 4,5 km, což je podle staré jednotky míry právě „půl míle". V 18. století stávaly na německé straně tři obytné domy a na české straně čtyři domy.