Do letošního července vyjelo z Kyselky již přes čtyři stovky vlaků s nákladem pro moravské spotřebitele. Od zahájení provozu vlečky z Kyselky do Vojkovic v srpnu roku 2012 KMV nahradily jízdu takřka 9 750 kamionů. Koncem srpna oslavila obnovená vlečka své pětileté výročí od uvedení do provozu. Bez její rekonstrukce financované KMV by ke spuštění pravidelné vlakové dopravy na Moravu nemohlo dojít, protože spojuje osmikilometrovou trasu z výrobního závodu v Kyselce do Vojkovic nad Ohří, k dalšímu železničnímu uzlu.

Ulehčení dálnici D1 je za pět let úctyhodné. Kdyby kamionové soupravy, které na dálnici díky železnici nevyjely, stály seřazené za sebou, vytvořily by řadu o celkové délce kolem 156 kilometrů. Ekologickým úhlem pohledu mluvíme přibližně o 3 600 tunách CO 2, o 409,5 tisíce tun zátěže na dálnici a s tím souvisejícím hlukem a prašností při silniční přepravě.

Zpravidla KMV vypravují z Kyselky mimo hlavní sezónu jeden až dva vlaky týdně, v sezónní špičce to bývají i dva až tři vlaky týdně, každý o 16 plně naložených vagonech. Letos v červnu byl navýšen počet vagonů přepravených jedním vlakem na dvacet, a došlo tak ke zvýšení kapacity přepravovaných palet o 25 procent. Odhadem vlakem cestovalo od zahájení přepravy již 253 milionů tun vod.

Fakta o vlečce Kyselka Vojkovice
28. srpna 2012 vyjel z Kyselky první vlak s nákladem 556 416 litrů minerální vody po obnovené železniční vlečce do Vojkovic nad Ohří. Trať vybudoval a roku 1895 uvedl do provozu Heinrich Mattoni, zakladatel stejnojmenné společnosti, jejímž nástupcem jsou Karlovarské minerální vody. Rekonstrukce železniční vlečky na osmikilometrové trase Kyselka Vojkovice nad Ohří trvala necelé čtyři měsíce. Zaměstnanci společnosti Rutr, která rekonstrukci prováděla, vyměnili 560 pražců a nahradili 820 metrů kolejnic. Manipulaci s železničními vozy na vlečkách a jejich dopravu do předávacích železničních stanic zajišťuje společnost Rail system s dieselelektrickými lokomotivami řady 749. V předávacích stanicích si vlakové soupravy přebírají elektrické lokomotivy společnosti ČD Cargo, které je přepravují na další trase.

„Vnímáme jako svou povinnost přispívat k ochraně životního prostředí všemi možnými způsoby. Využívání železniční přepravy je cestou, jak naše ekologické úsilí realizovat v praxi, a díky pozitivním zkušenostem s ní počítáme i do budoucnosti,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

Společnost každý rok do vlečky pravidelně investuje několik milionů korun, aby se její technický stav neustále zlepšoval. S ohledem na její délku zhruba 8 kilometrů to není jednoduchý úkol, avšak za výsledek stojí. Samotná její rekonstrukce a uvedení do provozu stály KMV přibližně 10 milionů korun. Letos vlečka nesloužila jen převozu lahví s vodou. Poprvé se jí mohli svézt i návštěvníci kraje, protože na ní fungoval prázdninový provoz osobní dopravy. Návštěvníci tak mohli navštívit místní Mattoni Muzeum, které firma otevřela v roce 2016.