„Projekt má význam nejen v prevenci kriminality a práci s dětmi, ale ukazuje i možnosti projektové spolupráce více různorodých partnerů, městských institucí, policie i neziskových organizací. Přispěl také k rozhodnutí vedení města podpořit vybudování stálého nízkoprahového centra pro děti," řekl k projektu Mobidik velitel městské policie Marcel Vlasák.

Ministerstvo vnitra uvádí ve své zprávě: „Vítězný projekt Mobidik realizovala ve spolupráci s partnery karlovarská městská policie.

Projekt byl zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku od 6 až 15 let. Mobilní zařízení typu nízkoprahového klubu, na které byl přestavěn vyřazený autobus, umožňuje pracovat s dětmi přímo na vytipovaných stanovištích. Nabízí dětem smysluplnou náplň volného času, učí je nové dovednosti; přispívá ke zlepšení komunikace v komunitě i mimo ni a pomáhá tak docílit snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů a projevů rizikového chování," vyjádřilo se ministerstvo k ocenění nápadu na pojízdnou klubovnu.

Mobidik začal obrážet karlovarské ulice a přilehlá města v minulém roce. Jen během prvních čtyř měsíců zavítalo na jeho palubu na 700 návštěvníků a často opakovaně. Nápad s pojízdnou klubovnou se zalíbil nejen dětem, ale i rodičům.

Městská policie se už na začátku roku netajila myšlenkou rozšířit náplň pojízdné klubovny o projekt pro vzdělávání matek. Ty by si díky činnosti osvojily práci s dětmi.

Autobus nyní pravidelně třikrát do týdne zastavuje v Karlových Varech a jednou se vždy vydá za hranice lázeňského města.