Dlouholeté odvádění vody z krajiny bohužel zapříčinilo, že voda na našem území podle ministra dramaticky chybí. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo pro menší obce speciální programy, z nichž mohou čerpat dotace na nové zdroje pitné vody, ať se to týká vrtů či jejich napojení na vodovodní řady. Další možností je získat dotace na domácí čistírny odpadních vod až do výše 80 procent. „A navíc 27. dubna na veletrhu v Brně vyhlásíme výzvu ve zbrusu novém programu Dešťovka, který ministerstvo připravilo pro občany a zaměřuje se na využití dešťové vody a takzvané šedé vody z koupelen a kuchyní v domácnostech. V programu jsme v této pilotní fázi pro občany vyčlenili 100 milionů korun,“ uvedl Brabec.

Lidé budou moci získat dotaci od 15 tisíc korun na ty nejjednodušší systémy až po 60 tisíc korun na ty složitější, přičemž dotace dosáhne maximálně 50 procent nákladů. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem.

„Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami, a zvýhodněny budou i obce, kde v minulosti platily zákazy zalévání či napouštění bazénů. Nicméně o peníze na rozvody potrubí v domech, pomocí nichž půjde splachovat záchod odpadní či dešťovou vodou, si budou moci požádat lidé z celé republiky,“ prozradil Brabec podrobnosti k novému programu.

Hejtmanka Jana Vildumetzová na setkání informovala o tom, že kraj na konci dubna vyhlásí druhou výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací. K dispozici kraj bude mít celkem 8 milionů korun.


„Naši občané budou moci žádat o dotace na výměnu starých kotlů za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Osobně budou moci podat žádosti 5. června. Ještě předtím ale proběhnou tři informační semináře, a to 3. května v Karlových Varech, 10. května v Sokolově a 17. května v Chebu, kde se zájemci dozvědí potřebné údaje. Další výzvu ve druhé vlně kotlíkových dotací pak spustíme hned na začátku podzimu, celkem bude pro Karlovarský kraj k dispozici 65 milionů korun,“ vysvětlila hejtmanka.

Hovořilo se také o tom, že sokolovský báňský úřad před časem vydal povolení k těžbě kaolinu v blízkosti rodinných domů v Jenišově. Jenišovští předali ministrovi veškerou dokumentaci a požádali jej, zda by mohl prověřit, jestli je vše v souladu se zákonem. Ministr zdůraznil, že nemá možnost jakkoliv ovlivnit proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ale připomněl, že rozhodnutí báňského úřadu lze nechat soudně přezkoumat.

V Nové Roli zase řeší problém se skládkou komunálního odpadu, kterou je třeba rekultivovat. Náklady na rekultivaci však činí 27 milionů korun, zatímco obec má našetřeno přes 7 milionů korun. Místostarosta Krásna přiblížil ministrovi problém s plánem těžby lithiových písků u Horního Slavkova a především s přepravou odtěženého materiálu.

Se zástupci společnosti Sokolovská uhelná se řešil především blížící se útlum těžby, budoucnost elektrárny v Tisové a odpadové hospodářství, kde se v souvislosti s přísnější evropskou legislativou, tzv. balíčkem odpadového hospodářství, klade větší důraz na recyklaci a výrazné snížení skládkování.