Ta kromě domova navštívila také nejdecký REHOS a ostrovskou nemocnici. „Domov pokojného stáří v Ostrově, jehož provozovatelem je Farní charita, nabízí aktuálně 24 lůžek pro seniory nad 65 let. Po jeho rozšíření, což je investiční akce za zhruba 26 milionů korun, by mělo přibýt dalších 18 míst," uvedl starosta Pavel Čekan. „Nyní je pořadník čekatelů na získání místa v Domově pokojného stáří zhruba o pětačtyřiceti jménech. Další zařízení máme ještě v Hroznětíně, zde je kapacita 19 lůžek," řekl oblastní ředitel Farní charity Tomáš Fexa. Ministryně práce a sociálních věcí navštívila domov včera. Velmi pozitivně hodnotila především záměr majitele objektu, města Ostrov, vybudovat jedno- a dvoulůžkové pokoje. „Senioři již potřebují svůj klid, nedivím se jim, že chtějí mít soukromí a vyžadují jednolůžkové pokoje," řekla. Také se zajímala o složení klientely ostrovského domova. „Zde máme samé ženy, v hroznětínském zařízení jsou čtyři muži. Čekací doba na volná místa se pohybuje kolem jednoho roku," odpověděl ředitel Fexa.

Město Ostrov žádalo na stavbu rozšíření domova pro seniory dotaci právě od Ministerstva práce a sociálních věcí. „V letošním rozpočtu máme na tento projekt nachystáno 17 milionů korun. Pro získání dotace by tyto peníze mohly pokrýt až 85 procent celkových nákladů," uvedl starosta.

Ministryně ocenila také empatickou práci personálu. O seniory se v ostrovském domově stará 24 zaměstnanců.