„Nyní vstupujeme do druhé etapy výstavby městského parku. Ta souvisí i s probíhajícími opravami kulturních památek, kostela svatého Jiří a fary, financovanými zejména z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky,“ řekla starostka Bečova nad Teplou Olga Haláková.

Město a Římskokatolická bečovská farnost tak společně pracují na obnově kulturních památek a na kultivaci jejich okolí, které se připojí a ladně naváží na budovaný park v centru historického sídla. „Vzhledem k již zrealizované základní úpravě terénu nás čeká v rámci další etapy navržení systému pěšin a osázení okrasnými rostlinami. Poté vybavení mobiliářem, jakým jsou lavičky, stoly, besídky, odpadkové koše a podobné důležité komponenty,“ sdělila starostka.

Farní zahrada je bezesporu zajímavým prostorem pro pořádání menších kulturních akcí a s tím souvisí i příprava zázemí a technického vybavení na jejich pořádání. „Myšlenka vzniku parku vznikla přirozeným poznáváním místa, potřeb místních i návštěvníků a praktickým ověřením v rámci Bečovských slavností. V těchto místech se totiž konají některé části programu slavností, například soutěž o nejlepší bečovský koláč, pohádky pro děti, čajovna nebo jízda na koních,“ upřesnila starostka.

Goethova vyhlídka.
Která stavba nebo projekt je v našem kraji nejlepší?

Financování parku bude zajištěno z rozpočtu města a z nabízených dotačních titulů v oblasti životního prostředí a zeleně, ve spolupráci s místní farností a odborníky. Odhad potřebných finančních prostředků je přibližně 500 tisíc korun. První etapa se uskutečnila v průběhu minulých let. Zahrnovala hlavně terénní úpravu okolí kostela svatého Jiří a farní zahrady.

V rámci přípravy došlo k nejnutnějším úpravám památných stromů a byly odstraněny největší nerovnosti terénu. Jihovýchodní svah směrem k Plzeňské ulici byl osázen plazivými rostlinami. To jsou rostliny, které vytvoří souvislou zelenou plochu, používají se na lehké zpevnění svahů nebo na místa, kde nechceme sázet jen trávu. Byly vysázeny i stromy na farní zahradě a v přilehlých ulicích města, například v ulici Školní.

Výstavba parku je jednou z částí letošního plánu oprav a obnov prostorů pro veřejnost, který je v plném proudu. Současně s revitalizací okolí kostela a fary je také v plánu například vybudování výstupního místa pro bečovskou cyklostezku. Místo pro odstavení auta nebo příjezd autobusem k cyklistické stezce bude u vodárny u nádraží. Výstupní místo bude disponovat parkovištěm pro automobily, autobusy, motorky i cyklisty. „I zde je navržena promenáda, lemovaná bohatou zelení. Chceme obnovit doposud zanedbaný prostor, který doufám bude věrně sloužit všem zájemcům,“ dodala starostka.

Tyto úpravy a výstavby by měly být realizované v příštím roce.

Jeden z herních prvků na Lesní stezce žlutickým Pohádkovým lesem.
Lesní stezka ve Žluticích chce bodovat v soutěži Dřevěná stavba roku