Zřízená je v areálu Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary v Počernické ulici (Sachrův dvůr). Pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová v Integrované střední škole technické a ekonomické (ISŠTE) Sokolov bude otevřena od 1. září letošního roku. Do detašované třídy bude přijato až 32 žáků oboru Elektrotechnika.

Co musí udělat zájemci o studium, aby byla jejich přihláška přijata?

„Musí navštívit do 22. února rekrutační pracoviště Armády ČR v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. A to v karlovarské rekrutační kanceláři na Sachrově dvoře v Počernické ulici, která bude dnes otevřena od 8:00 do 16:00. Tady uchazeči o studium získají potřebnou dokumentaci a objednají se k lékařské prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici Praha,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Právě Karlovarský kraj se velkou měrou o otevření „vojenské“ třídy na ISŠTE v Sokolově zasloužil.

Chatka v Sadově zřejmě shořela kvůli nedbalosti majitele.
V Sadově hořela zahradní chatka, majitel se při požáru lehce zranil

Další možnost podat přihlášku a získat potřebné informace budou mít zájemci o studium ve středu 21. února od 9:00 do 17:00 během prohlídky prostor Integrované školy technické a ekonomické v Sokolově.

„Tady otevřou zástupci Armády ČR svůj stánek a taktéž nabídnou potřebné informace o studiu včetně možnosti objednat se na lékařskou prohlídku. Individuální setkání v rekrutačním pracovišti Plzeň lze telefonicky domluvit s nadpraporčíkem Tomášem Klasňákem na telefonních číslech 973 340 476 nebo 601 582 113,“ poznamenala Pavlíková.

Zájemci o studium musí absolvovat lékařskou prohlídku, která je jednou z nebytných podmínek přijetí ke vzdělávání ve vojenské střední škole.

A to v mimořádném termínu do 19. března. Dále pak zaslat posudek o zdravotní způsobilosti do 22. března vedení školy.

„Podat přihlášku ke studiu je třeba v termínu do 1. března. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky, která se uskuteční na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové,“ dodala mluvčí kraje.

Více informací je na webových stránkách školy http://www.vsmt.cz/files/vss/pro-uchazece-et.aspx