Přestože je počasí jako na houpačce, na polích už je živo a zemědělci i farmáři mají před sebou hektické období. Jarní práce už začaly. Jaká je situace v Karlovarském kraji, co zemědělcům komplikuje život a s čím se potýkají, na to se Deník zeptal předsedy krajské Regionální agrární komory Pavla Nováka.

Začaly už v Karlovarském kraji jarní práce na polích?

Zemědělci už mají první práce na polích za sebou. Počasí v několika předchozích týdnech jim umožnilo vjet do polí a provést první jarní polní práce. Jednalo se především o regenerační přihnojení ozimých plodin a někde se povedlo i ošetřit travní porosty. Setí jarních plodin v našem regionu doposud ve větším rozsahu nezačalo, a to kvůli nynějšímu deštivému počasí. Oproti předchozím rokům se nyní zemědělci v našem regionu nepotýkají s nedostatkem vláhy, ba naopak. Po letošní mírné zimě vypadají porosty ozimých plodin velmi pěkně, už plně vegetují, a slibují pěkný výnos. Do sklizně je však ještě velmi daleko, a tak lze jen stěží předpokládat, jak vše dopadne.

Které plodiny v regionu převládají?

Tak jako ve větší části republiky i u nás zemědělci pěstují především obiloviny, olejniny, krmné plodiny a další tržní plodiny. Jelikož se v našem kraji v nezanedbatelné míře chová masný dobytek, významnou část tvoří rovněž travní porosty sloužící k jeho pastvě a výrobě krmiv.

Ilustrační foto.
Průměrná podpora v nezaměstnanosti činila v Karlovarském kraji 9 805 korun

Jaké jsou největší problémy farmářů a zemědělců?

Myslím, že problémy farmářů a zemědělců do jisté míry korespondují s problémy ostatních podnikatelů a zaměstnavatelů v celé České republice. Vše nastartovala doba covidová a následně pak situace na Ukrajině. To vše se projevilo nestabilitou celého sektoru. Došlo k enormnímu růstu vstupů, zejména energií a pohonných hmot, ke skokové inflaci a tak dále. Musím konstatovat, že v dané situaci se velmi těžko podniká.

Farmářů a zemědělců se všeobecně navíc velmi výrazně dotýká odliv pracovních sil. Sektor prochází generační obměnou a sehnat dnes pracovníka do zemědělství na jakoukoliv pracovní pozici je prakticky nadlidský úkol. Stejně tak je tomu i v systému školní výchovy se zemědělským zaměřením. Na školy se zemědělským zaměřením, a to zejména na učební obory, se téměř nikdo nehlásí.

Z návštěvy meteorologické stanice v Chebu.
Meteorologická stanice v Chebu odesílá údaje o větru do Temelína i Ameriky

Od letošního roku vstupuje v platnost nová SZP 2023+, tedy Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027. Předmětem SZP jsou nová opatření v systému hospodaření na zemědělské půdě provázená nařízeními, kterými by se měli zemědělci řídit a dodržovat je. Opatření jsou platná od začátku letošního roku, ale bohužel dodnes ještě není známa jejich finální podoba. Často se na nás obracejí členové Agrární komory (AK) a i ostatní zemědělci s žádostí o radu, jak mají postupovat, jak se chovat a nastavit jednotlivé managementy, aby vyhověli všem požadavkům. Agrární komora se v rámci svých možností snaží svým členům a ostatním zemědělcům formou seminářů a osobních konzultací zajistit potřebné a nejnovější informace tak, aby vyhověli všem požadavkům a nárokům na hospodaření.

Zdražování potravin a zemědělských produktů je nyní probíráno ze všech stran a někteří zemědělci ekonomický tlak nevydrželi. Je tomu tak i v našem regionu?

I když je situace složitá, nevím o žádném členu AK v našem regionu, že by tento tlak neustál a své podnikání v zemědělství ukončil.

Ubývá polí a zemědělské půdy v Karlovarském kraji na úkor průmyslových zón a skladových prostor?

Jednoznačně se tomu tak děje. Každý, kdo přijíždí do našeho kraje směrem od hranic s Německem, je toho svědkem. Vždyť jen v bezprostředním okolí Chebu zmizly pod halami na průmyslových zónách desítky hektarů kvalitní zemědělské půdy a tento trend neustále pokračuje. Atraktivita blízkosti hranic a napojení na dopravní infrastrukturu v podobě dálnic tomu jenom nahrává.