Velkého klání, které se koná ode dneška až do neděle, se zúčastní více než stovka dětí. Vítězná družstva z dívčí a chlapecké kategorie postoupí do celorepublikového kola.

Na vlčata a světlušky, tedy malé skauty a skautky, čekají úkoly ověřující, jak jsou schopni poradit si s výzvami dnešního světa.
Slavnostní zahájení závodů se koná v pátek 25. května v 19 hodin v kempu Svatošský dětský ráj. Po slavnostním zahájení bude pro děti připraven doprovodný program. Samotný závod začne v sobotu 26. května v 8:30 hodin ráno nástupem v kostýmech vikingů a cvičitelů draků.

Trasa závodu bude dlouhá asi 3,5 kilometru a povede účastníky podél řeky Ohře až ke Svatošským skalám. Na trase bude pro závodníky připraveno 12 stanovišť, kde jednotlivé hlídky budou předvádět, co umí! Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na neděli. Nemusíte se ale bát, nudit se rozhodně nebudete.

„Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem, legendou, které v Junáku – českém skautu říkáme symbolický rámec. Je to jeden z důležitých prvků skautské výchovné metody a dětem přináší zábavu i motivaci,“ řekla Dana Tarantová, velitelka celého Závodu vlčat a světlušek.

Organizátoři karlovarského krajského kola závodu si pro letošní ročník vybrali pohádkové téma „Jak vycvičit draka.“ Děti tak na trati budou muset plnit úkoly, aby získaly zkušenosti na přemožení zlého draka Mlsouna Strašlivého.

Mezi úkoly například bude první pomoc, trénink orientace, fyzická zdatnost nebo i vyluštění tajemných vzkazů.
„Úkoly na stanoviště vymýšlíme tak, aby se daly řešit týmově, abychom rozvíjeli mezi dětmi spolupráci v týmu. Úkoly jsou vytvářeny tak, aby získané zkušenosti mohly děti použít i mimo skautské závody.
Nejdůležitější myšlenkou pro nás je, aby závod nebyl závodem, ale víkendem plným nových zážitků a zkušeností,“ přiblížil přípravy závodu Martin Dvořák.

Závod vlčat a světlušek je jedna z největších akcí, které Junák jednou za dva roky pořádá. Jde o celostátní skautskou soutěž, v níž kluci a holky ve věku 8 až 10 let porovnávají své schopnosti a dovednosti.
Cílem závodu je ale i seznámení se s dětmi z jiných oddílů a středisek.

Závod se skládá z disciplín rozmístěných na trati, kterou vlčata a světlušky absolvují se svým doprovodem. Úkoly ověřují schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě: závodníci vyhledávají informace, ošetřují zraněné, prokazují znalost dopravních značek nebo manuální zručnost.

Setkání bývalých politických vězňů Jáchymovské peklo.
Jáchymovské peklo. Opět vzpomeneme na jeho oběti