„Rada města schválila tento projekt a budeme se přihlašovat do Integrovaného regionálního operačního programu, který má programy určené na vybavení a modernizaci učeben, a budeme žádat o tři miliony šest set tisíc korun,“ uvedl Jan Bureš, starosta města Ostrov.

Pokud město dotaci získá, dojde ve škole k několika stavebním úpravám, neboť současné prostory jsou nevyhovující. Stávající laboratoř a tři kabinety budou přebudovány na posluchárnu, laboratoř a nové kabinety.

„Součástí projektu jsou nové dřevěné dveře, vzduchotechnika, odvětrání, rekonstrukce elektroinstalací, včetně výměny svítidel, řešení slaboproudé technologie, odvedení splaškových odpadních vod od nově osazených zařizovacích předmětů, napojení a rozvod zemního plynu a další práce. Počítáno je i s dodávkou vestavěného nábytku do nových učeben,“ doplnil starosta.

V nově vybudovaných učebnách bude realizována výuka ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět na prvním stupni a Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis) na druhém stupni.

V rámci výuky žáků na prvním stupni se posluchárna přírodopisu uplatní v oblasti vzdělávání Člověk a jeho svět. Výuka druhého stupně navazuje oblastí vzdělávání Člověk a příroda pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. Předpokládané využití učebny posluchárny je čtyřiadvacet hodin za týden. Kapacita posluchárny přírodních věd je pro třicet žáků.

Laboratoř přírodních věd je určena pro výuku fyziky a chemie a bude využívána žáky druhého stupně. Předpokládané využití laboratoře přírodních věd je dvacet hodin týdně. Kapacita laboratoře přírodních věd je navržena pro šestnáct žáků.

Vedení města uvažuje i o zpřístupnění prostor pro žáky ostatních ostrovských škol. Samotná realizace je naplánována na letní prázdninové měsíce, tak aby nebyla narušena výuka.

„Do budoucna samozřejmě počítáme s podobnými projekty i do dalších našich škol, kde chceme rovněž výuku přizpůsobovat současným moderním trendům a potřebám,“ doplnil starosta Jan Bureš.